Là một Kitô hữu thực sự là về việc chấp hành pháp luật của Thiên Chúa. những người nghĩ rằng chỉ cần tin vào Chúa Giêsu là đủ. Điều đó không phải. Chúa Giêsu đã nói hãy thú nhận tội lỗi của bạn và quay lưng lại với mọi cám dỗ đó.

Read more ...

Nếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Đây nhá, kể một vài cái sướng cho mọi người đọc chơi đỡ buồn.

Read more ...

TT - Đại hội trừ tà toàn quốc lần 3 của Mexico đang diễn ra trong tuần này với sự tham dự của đông đủ giáo sĩ và thầy pháp trừ tà. Trong cáo thị của tòa giám mục Mexico, đại hội này nhằm để "chuẩn bị các kỹ năng đối phó với bất cứ ảnh hưởng hoặc hiện tượng quỉ ám nào".

Read more ...

Phải thành thật thú nhận tôi là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực. Tôi không cầu nguyện, không lãnh các bí tích cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa. Phải nhờ đến một cái tát nẩy lửa của mẹ tôi mới khiến tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ.

Read more ...

More Articles ...