Ngài nói: “Trước khi cử hành thánh lễ, tôi muốn mang đến anh chị em một lời chào mừng. Trước khi tôi ra đi vào sáng hôm nay, tôi đã gặp đức thánh cha Phanxicô, và tôi nói với ngài rằng:  “Thưa Đức Thánh Cha, con phải đi ngay bây giờ. Con sẽ đi tới Rimini, nơi đang có hàng ngàn người đại diện cho hàng ngàn ngàn tín hữu Canh Tân Đặc Sủng : bao gồm đàn ông, đàn bà và giới trẻ”.

Read more ...

Giáo Hội tại Việt Nam phải “phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn Kinh Thánh được đặt nơi xứng hợp, cổ võ đọc và cầu nguyện với Lời Chúa”, khuyến khích học thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh cốt yếu. Mọi thành phần Dân Chúa, giáo dân, chủng sinh, tu sĩ và các mục tử, cần tập thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, đặc biệt theo phương thức Lectio pina. (Thư Chung của HĐGMVN, ngày 1.5.2011, số 11)

Read more ...

More Articles ...