"Đội cận vệ Thụy Sĩ xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng từng đã mạo hiểm đi ra ngoài ban đêm, cải trang như một linh mục thường, để gặp gỡ những người vô gia cư, đàn ông cũng như phụ nữ ", theo tin cuả tờ báo Huffington Post (Mỹ ) kể lại từ một nguồn tin riêng ở Vatican.

Read more ...

Năm 2009, Đại Học Mỹ Châu và Trung Tâm Chiến Lược Lãnh Đạo (CLEP) của nước Paraguay thành lập giải thưởng Leaders Awards Paraguay. Giải thưởng có mục đích tuyên dương các nhân vật trong nhiều lãnh vực xã hội khác nhau đã nêu cao khả năng lãnh đạo. Họ đã khích lệ người khác và góp phần xây dựng thiện ích cho đất nước.

Read more ...

Khi chọn Đức Phanxicô làm người của năm 2013, Báo Time, qua hai ký giả Howard Chua-Eoan và Elizabeth Dias , đã vắn tắt mô tả ngài như sau: “Ngài lấy tên của một vị thánh khiêm nhường và rồi kêu gọi một Giáo Hội hàn gắn. Vị giáo hoàng không phải người Âu Châu đầu tiên trong 1,200 năm sẵn sàng biến đổi một nơi vốn đo lường thay đổi bằng hàng thế kỷ”.

Read more ...

More Articles ...