(2) Gioan 5:24    5:24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 5:29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 5:30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. 

Read more ...

Giờ khai mạc chính thức được ấn định vào lúc 10 giờ rưỡi, nhưng từ 9 giờ, Quảng trường đã có hơn 60 ngàn, và lúc 10 giờ thiếu 10, ĐTC đã vào quảng trường trên chiếc xe díp màu trắng mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Rất nhiều người lợi dụng dịp này để trao thư cho Ngài; 

Read more ...

Vừa qua có hai quyển sách của Jorge Mario Bergoglio được xuất bản ở Ý, đó là các quyển: Chữa lành khỏi nạn tham nhũng thoái hóa - Guérir de la corruption và Khiêm tốn là con đường đưa đến Chúa - L'humilité est le chemin qui conduit à Dieu. Hai quyển này dựa trên tinh thần linh đạo I-Nhã và các Bài tập Linh Thao để phân tích cơ chế đưa đến nạn thoái hóa biến chất trong xã hội cũng như trong Giáo hội.

Read more ...

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.

Read more ...

Lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa đã vác Thánh Giá vì con, Chúa đã chết vì bị đóng đinh nơi tay và nơi chân vì con. Chúa đã phải trả giá đắc đỏ để con được trở thành bạn hữu Chúa. Vì thế, con cũng muốn làm một cái gì để đáp lại phần nào công ơn vô biên của Chúa.

Read more ...

More Articles ...