Hội nghị được tổ chức từ ngày Thứ Năm đến Thứ Bẩy sẽ tụ họp khoảng 100 giám mục tới Rocca di Papa, gần Rôma để nghiên cứu các phong trào và suy tư về bài huấn dụ Đức Giáo Hoàng gửi cho các giám mục Đức ngày 18 tháng 11, 2006: "Tôi xin quý vị hãy đến với các phong trào này bằng tình thương mến."

Read more ...

Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chúng ta có được một vị Giáo Hoàng rất quyết tâm với công cuộc chống lại ma quỷ đang thâm nhập vào hàng ngũ Công Giáo. Khi còn là Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức cựu Hồng Y Ratzinger lúc đó đã bỏ lở cơ hội để cảnh cáo toàn thể nhân loại về mối hiểm nguy của ma quỷ và sự gia tăng của các cao trào lạc giáo.

Read more ...