TT - Đại hội trừ tà toàn quốc lần 3 của Mexico đang diễn ra trong tuần này với sự tham dự của đông đủ giáo sĩ và thầy pháp trừ tà. Trong cáo thị của tòa giám mục Mexico, đại hội này nhằm để "chuẩn bị các kỹ năng đối phó với bất cứ ảnh hưởng hoặc hiện tượng quỉ ám nào".

Read more ...

Phải thành thật thú nhận tôi là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực. Tôi không cầu nguyện, không lãnh các bí tích cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa. Phải nhờ đến một cái tát nẩy lửa của mẹ tôi mới khiến tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ.

Read more ...

Mẹ Maria của chúng ta-Tôi muốn bỏ qua một bên bất cứ những vấn đề về thần học hoặc học bác uyên thâm và chú trọng tới những gì mẹ tôi đã thường nhắn nhủ, với một sự rất là đơn giản, khi tôi còn nhỏ trước khi đi chơi: “Nếu con đi qua trước một tượng Ðức Mẹ, hãy chào kính Mẹ. Ðức Mẹ rất yêu thương con

Read more ...

Nếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Đây nhá, kể một vài cái sướng cho mọi người đọc chơi đỡ buồn.

Read more ...

Tại các Giáo Phận bên Pháp, từ vài năm nay, vào Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, có khoảng hơn 3 ngàn người lớn lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là một khuynh hướng xã hội khi muốn trở thành tín hữu Công Giáo. Nhưng sự thật không phải như thế.

Read more ...

More Articles ...