Thánh nữ Catarina thành Siena được diễm phúc nghe được Lời của Đấng Tạo Hóa, Đấng Hằng Hữu là Đức Chúa Cha giảng dạy. Đây là một cảm nghiệm là duy nhất từ thời Tân Ước. Khi Thánh Nữ ở trong tình trạng ngất trí thì các thư ký của bà đã ghi chép những điều mà Thánh Nữ nói ra, từ mạc khải của Chúa Cha. Cuộc đối thoại này xảy ra vào thập niên 1370. Tác phẩm Đối Thoại ghi lại lời Chúa Cha nói với Thánh Catarina là một tác phẩm vĩ đại vì đó là Thông Điệp từ Chúa Cha gửi đến cho toàn thể Hội Thánh. Bà là một trong ba vị Thánh Nữ Tiến Sĩ của Hội Thánh.

Read more ...

Sau khi John Lennon tuyên bố lời trên đây, hắn bị bắn sáu lần. Không biết sau khi bị bắn sáu lần, John Lennon có ăn năn hay không? Nhưng mọi người đã biết ‘The Beatles’ đã chết.

Read more ...

Trong cuộc chiến đấu chống lại Satan, chúng ta cần có những vũ khí thiêng liêng để chống trả lại chúng. "Chúng ta không chiến đấu chống lại phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chống trời cao..." ( Ep 6,12 tt).
Read more ...

Nhiều khi tiếng Chúa vọng lên một nơi và bằng phương tiện bất ngờ nhất. Cha Jer. Planus kể chuyện một nhà quý phái thích làm le với các cô các bà. Bị con ngựa trở chứng hất té nhào vào đống phân. Bị các bà các cô cười cho một trận... Xấu hổ chán đời... đi tu! Cha Giuse Lupo, Giám đốc ơn gọi của Dòng Thiên Chúa Ba Ngôi tại Hoa Kỳ, năm 1971 có sáng kiến đăng một quảng cáo nhỏ về ơn kêu gọi trong tạp chí mà nhiều thanh niên hay đọc, tạp chí Playboy. Kết quả bất ngờ: nhờ quảng cáo ấy mà 27 chàng thanh niên đã đến tìm hiểu Tập Viện và Ðại Chủng Viện của Dòng tải Garrison, tiểu bang Maryland.

Read more ...

More Articles ...