Gần đây, những kẻ chống đối Giáo hội Công Giáo đã tung ra những "trận chiến thiêng liêng mới" lợi dụng thời điểm lúc Giáo hội vừa trải qua cơn khủng hoảng của hàng giáo sĩ về vấn đề tình dục trẻ em, mà phần nào đã làm mất lòng tin tưởng nơi một số người.

Read more ...

More Articles ...