Ở Mễdu, Đức Mẹ đã nêu lên một phương thức để khuyến khích nhóm cầu nguyện, và họ đã gầy dựng được hai nhóm – nhóm thứ nhất được dẫn dắt bởi Ivan và Marija, nhóm thứ hai được dẫn dắt bởi hai thụ khải Jelena và Mirjana.

Read more ...

Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện.  Ước gì lời cầu nguyện của các con như hạt giống mà các con sẽ gieo trong lòng Mẹ,

Read more ...

More Articles ...