Lời Chứng

Cầu nguyện ngày đầu năm mới !

Bạn hiền ơi !

Đầu   năm mới, ai cũng muốn cầu nguyện cho mình , phải không nờ? tôi  mới nhớ ra  lời cầu nguyện ngắn  trong Kinh thánh, phát ra từ tấm  lòng của một con người tầm thường nghèo khổ,  cùng cực nhưng sau đó đã được ơn  Chúa  và cũng được biến đổi đời sống mới .

Cả các dân trên thế giới đang phải trải qua  khủng hoảng toàn cầu, lời cầu nguyện này sẽ giúp cho mỗi chúng ta được ơn  Chúa mà sống trong cả năm mới này!

Chúng ta đón Tết là đón một năm mới  tràn trề hy vọng. Vì niềm tin và lòng trông cậy chúng ta dâng trọn lênThiên Chúa, là Đấng nghe và đáp trả lời con cái cầu xin. Chúa chưa khi nào để mình   ngửa mặt kêu xin mà phải về tay không cả !

Đây là lời cầu nguyện của Gia-bết trong sách :

1 Sử biên đoạn 4:9,10

9 Ông Gia-bết vẻ vang hơn các anh em mình. Mẹ ông đặt tên cho ông là Gia-bết; bà nói: "Tôi đã sinh ra nó trong cơn khốn khổ."

10 Ông Gia-bết kêu cầu Thiên Chúa Ít-ra-en rằng:

"Nếu thật Ngài giáng phúc cho con, thì xin nới rộng bờ cõi của con và xin tay Ngài phù trợ con, làm cho sự dữ lìa xa và cho con thoát cơn khốn khổ." Thiên Chúa đã ban cho ông điều ông xin.

Qua lời cầu nguyện này đã khiến cho Gia-bết được qúy trọng hơn . Nếu tên ông đã được ghi  trong Kinh thánh, cho ta thấy ông đã được Chúa chú ý và chúc phúc hơn các  anh em khác của ông, mặc dù cuộc đời ông ta bắt đầu với sự đau đớn.

Nhưng khi ông bắt đầu cầu nguyện với Thiên Chúa thì mọi sự bắt đầu thay đổi .  Để cởi trói các khốn khổ cứ cột buộc đời mình hòai, đã thôi thúc ông  phải  chạy tới Chúa là Đấng mà ông đã thường nghe  trong Xuất  hành Chúa đã giải cứu, ban ơn cho dân Chúa.  Mới nảy sinh ra trong ông  đức tin   ngày càng sống động mạnh mẽ , kết thành lời cầu nguyện tha thiết dâng lên  Thiên Chúa . Chính các lời cầu này từng lúc ,từng lời cầu này càng dâng lên Chúa, đã bắt đầu biến đổi ông , giúp ông vượt qua những khó khăn trong cái thân phận hèn mọn  này.  Các bạn biết không, mọi sự đều là  có thể được khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện thân mật với Đấng luôn ở cùng ta, ở ngay trong lòng ta!

Thiên Chúa-  là  Chúa tể Trời đất

Gia-bết đã cầu với Thiên Chúa của Israen. Là Chúa  trên các Chúa , là Thần trên các Thần, Đấng uy quyền, Chân Thật. Ông tin Chúa là nguồn sống là Đấng ban phát mọi ơn lành.  Điều chính là gõ đúng cửa , xin đúng người, không cần hỏi  ai nữa, mà chỉ hỏi  Thiên Chúa mà thôi !

Vì chúng ta đã tin  Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng sống, Đấng xóa tội trần gian , và đã nhận từ Ngài sự tha thứ và ơn cứu độ. Chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện bằng những lời Chúa Giêsu đã dạy – lạy Cha chúng con ở trên trời!

Ơn phúc từ Thiên Chúa

xin Chúa hãy ban ơn dồi dào cho con, Gia-bê đã xin Chúa ban ơn dồi dào cho mình. Vì duy nhất chỉ có Chúa Trời là Đấng có toàn quyền ban ân sủng và  hạnh phúc cho đời  người,

Gia-cơ 1:17,

1:17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.

Gia côbê biết rằng có Chúa là có tất cả ,ngược lại mất Chúa là mất tất cả, lúc đó những sự dữ sẽ ùn ùn chạy tới tấn công chúng ta ngay lập tức !

. Nhưng  ai đến  với  Chúa mà cầu nguyện thì phúc lộc từ Chúa sẽ đem lại sự sống mới cho nơi nào khô  héo, đau khổ. Và  chữa lành cho  hồn và xác. Bình an thịnh vượng cho ai có lòng tin .

Cầu xin cách khiêm nhường !

2 Sử ký 7:14

14 nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó.

Lời cầu của Gia-bết đẹp lòng Chúa, nhờ khiêm nhường.

Hãy đến gần Chúa thì Chúa đến gần mình trong  năm mới này và mãi mãi, hãy dâng lên Chúa lòng tin, cậy ,mến bằng cách đến nhóm Cầu nguyện. để thờ phượng trong quyền năng ca ngợi, thường xuyên học hỏi Lời Chúa mới biết Tin Mừng Chúa dẫn dắt, dạy dổ mình như thế nào! Một khi  mình biết nghe và làm theo lời Chúa nói, thì mọi ơn phúc sẽ dư dật đầy tràn trên chúng ta,con cái chúng ta !

Lời cầu trong ngày mồng một, năm mới

Hôm nay, dù  có khủng hoảng kinh tế tòan cầu, kẻ kính sợ Chúa  vẫn  có bình an. Vậy bây giờ mình hãy dâng lên  Chúa Trời lời cầu nguyện với đức tin  dời non chuyển núinắm lấy tay Chúa mà công bố rằng :

( dựa theo ý của Lời 1 Sử biên đoạn 4:10  -- "Nếu thật Ngài giáng phúc cho con, thì xin nới rộng bờ cõi của con và xin tay Ngài phù trợ con, làm cho sự dữ lìa xa và cho con thoát cơn khốn khổ." Thiên Chúa đã ban cho ông điều ông xin.)

lạy Cha chúng con ở trên trời :

Ngài đang giáng phúc xuống cho con, Chúa đang nới rộng bờ cõi, công ăn việc làm  của con và  tay Ngài đang  phù trợcho đời sống gia đình con cái sức khỏe chúng con, làm cho sự dữ lìa xa con ngay giây phút này và Con hết lòng Cám ơn Chúa giúp con thoát mọi cơn khốn khổ." Ôi Chuá  thật lớn lao của con!  Con yêu Chúa ! “

Con tinChúa Nghe và nhậm lời chúng ta cầu xin ngay giây phút này rồi !.Con đang vui sướng tin vào Ngài !Chúa đáng yêu của con ơi ! Amen! Alléluia !