Tài Liệu Khác

Bạn Đã Nói Gì ?

«Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó» (Châm ngôn 18:21).

 

 

Trong đời sống có nhiều chuyện xảy ra khiến ta lo sợ  như mất việc, bệnh ung thư chết người, khủng bố, ly dị , căn thẳng, lo lắng về gia đình và v.v.

Khi những điều này có khuynh hướng đe dọa, chúng ta mau mắn đầu hàng, lo sợ .

Ông Gióp  cũng không khác mấy, ông luôn sợ rằng Thiên Chúa  phạt gia đình ông,  tội lỗi  con cái ông chống lại  Thiên Chúa . Ông thức dậy sớm mỗi sáng để dâng của lễ toàn thiêu và nói rằng:

"Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: "Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! " Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.(Gióp 1:5).

Vì thế Gióp tiếp tục công bố tội của con cái mình và sợ tai ương hoạn nạn sẽ xảy đến cho gia đình ông  . Thực sự, ý thức tội lỗi của ông không chỉ tạo ra sự sợ hãi, Kinh thánh còn cho chúng ta biết ông “chết khiếp đi”:

Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi.

Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ
nay ập xuống trên tôi. (Gióp 3:25).

Quan trọng là chúng ta hiểu rằng nhận thức tội lỗi của Gióp đã mở một cánh cửa cho sa tan. Mặc cảm tội lỗi  gia đình ông có thể phạm khiến cho sa tan có cơ hội mang sự chết  và hủy diệt đến cho đời sống ông. Chúa lại có hàng rào bảo vệ xung quanh ông. Nhưng khi ông bắt đầu nhận thức tội lỗi và chờ đợi sự phán xét đầy sợ hãi, thì vô tình lại tạo ra một chỗ yếu cho Sa tan có thể tấn công vào ông:

9 Nhưng Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: "Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng?10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ.11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt! "12 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.(Gióp 1:9-12).

Bạn thân mến, hiện tại, nếu bạn đã phạm tội, làm ơn đừng nói rằng “tôi lại thất bại nữa. Tôi đáng bị Chúa trừng phạt”. Hãy biết rằng bạn đã được tha thứ vì Chúa Giê Su đã chịu đền tội thay cho bạn

1:7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.(Êphêsô 1:7)

Vì thế hãy nói :

Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Đấng đã làm cho

anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em,(ICô rinh tô 1:30)

Bạn đã trở nên thánh thiện và hoàn hảo” nhờ Đức Kitô:

5:21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người (IICô rinh 5:21).

Chúng ta cần quan tâm đến điều chúng ta tin và nói hằng ngày bởi vì “sự chết và sự sống là quyền của lưỡi”. Vì thế khi bạn nghe về một loại vi khuẩn chết người có thể tấn công nhiều người, thì đừng nói “tôi là người tiếp theo vì tôi không phải là một giáo dân đạo đức tốt lành!”. Thay vì nói vậy, hãy nói:

“Chúa Giê Su ơi, Ngài là Đấng công chính, là Đấng bảo vệ con. Chắc chắn con sẽ được cứu thoát khỏi  gài bẩy  và ôn dịch độc hại này :

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. (Thi thiên 91:3).

Bạn thân mến, tin cậy và công bố như thế không chỉ khiến Chúa hài lòng, mà chúng còn đóng cửa đối với sa tan để nó không thể đột nhập vào đời sống bạn được!

Nguồn :  website http://www.newcreation.org