Tài Liệu Khác

 

Hai thành phần

của đời sống thành công!

 

Có cần hai mặt cho một đời sống không?

Bạn của tôi ơi!

Thử hỏi nhé, nếu bây giờ mà tôi bỏ hết các câu chuyện về Chúa Giêsu và các Tông đồ làm phép lạ, hay nói cách khác là khi Thiên Chúa  rat ay hành động trong đời sống con người, thì cuốn sách Kinh thánh còn được bao nhiêu phần trăm giá trị?

Có lẽ giá trị lúc đó chẳng có chi hơn nhiều con số 0 họp lại, vì khi đó

cuốn Kinh Thánh sẽ không còn là Lời Hằng Sống nữa, mà sẽ chỉ còn là một quyển sách dạy đạo đức, cũng không khác chi các cuốn sách đạo khác thôi.

Đời sống Kitô hữu cũng vậy, nếu có ai đó bảo tôi đừng có trông mong chi sự ra tay kỳ diệu của Chúa nữa, mà chỉ có cầu nguyện thôi, chứ đừng hòng chi ở Chúa nhậm lời, còn tin thì chỉ tin cho có, để mong được lên thiên đàng ... thì tôi nghĩ khi đó chắc là đời sống của người theo Chúa có khổ lắm không? nếu đem so với mọi người khác đang  sống trên mặt đất này. Vì giữ cho được mọi điều răn của Chúa theo sức con người thì không ai làm nổi đâu.

Và làm sao biết chắc có thiên đàng khi không có bằng chứng chi cả?

Niềm tin Kitô Giáo là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu với Thiên Chúa

. Vì ai tin vào Chúa là được Chúa đến ở ngay trong đời sống người đó.

Vì Chúa muốn tỏ cho ta thấy rõ điều này qua chính Tên gọi của Ngài là

“Emmanuen” nghĩa là THIÊN CHÚA Ở CÙNG cùng chúng ta!

Mt 1:23

23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 

Như vậy bây giờ cuộc sống chúng ta có 2 phần:

-- Chúng ta,

--và Thiên Chúa nữa.

Bạn phải chú ý  nhận ra được không?, vì việc này Chúa tỏ cho ta thấy như một cuộc cách mạng vậy.

Vậy sao chúng ta bắt buộc phải có quyền phải thành công ?

– Vì Chúa có bao giờ thất bại đâu!

Sao chúng ta được quyền chữa lành và mạnh khỏe ?

– Vì Chúa là Đấng chữa lành vẹn toàn, là Thầy thuốc mà !,

Sao chúng ta được bình an ?

– vì Ngài là Chúa,là hoàng tử Bình an!

Sao ta được ơn phúc hả?

– vì Ngài là Dấng Toàn quyền trên trời dưới đất,  nắm trong tay chủ quyền ban phát mọi ơn phúc lộc!

Chúng ta dâng một phần mười hoa lợi– vì Ta biết rõ là Chúa ở cùng ta, Ngài còn góp vào 10 phần 100 cùng làm với Ta, lại còn ban ơn phúc cho ta nữa!

Chúng ta cảm ơn Chúa, hát ca ngợi Chúa, chúng ta đi hội họp

nhóm,  cầu nguyện,  làm việc cho Chúa – biết bao

nhiêu điều đó chúng ta làm được vì có Chúa ở cùng, đó là chúng ta muốn ngày càng gần Chúa hơn!

Ngay cả trong việc phục vụ Chúa, bạn cũng phải thay đổi cách suy

nghĩ - Không phải là ta  làm cho Chúa, mà ta được

làm  cùng với Chúa!

Nếu đem bỏ phần của Chúa đi, thì chẳng còn ai được gọi là Kitô hữu

nữa. Kitô hữu  là người giống Đức Chúa Giêsu Kitô,

Đấng Messia được xức dầu – mà xức dầu ở đây là ý nói tới Đức Chúa Thánh Thần.

Vậy Kitô hữu là người đang có Chúa Thánh Linh ở cùng mình.Thánh Phao lô nói: Thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần .

Chúng ta mang danh dân của Chúa. Tên chúng ta bây giờ

có thêm danh Chúa. Người ta gọi sau lưng chúng ta như thế

nào – có gọi là người tin Chúa không. Chúng ta mỗi người có

tên mới, mà tôi tin sẽ là tập hợp tên ta lẫn Danh Chúa Kitô

trong đó.

Khải huyền 1:17

17 Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận.

Tôi nghĩ vậy vì thấy trường hợp Thiên Chúa đổi tên

Áp-ra-ham và Sa-ra:

Áp-ram (cha cao quí) thành Áp-ra-ham (cha của nhiều dân

tộc).

Sarai (bà chủ) thành Sarah (công chúa).

Tên của hai người này đã được Chúa thêm chữ H mà người ta tin là lấy từ Danh của Chúa: Yahweh (YHVH)

Tôi không còn là con người cũ như trước đây nữa. Bây giờ, tôi

tin Chúa, tôi là người có Chúa rồi. Chúa đã gọi tôi là con ruột của

Ngài rồi, là gia tài, sự nghiệp của Ngài trên trần gian này và Ngài sẽ đánh trận thay cho tôi, vì đã đem lòng tin yêu, phó thác vào Ngài nên tôi không phải che mặt, hổ ngươi nữa !

Như Thánh Phao-lô Tông đồ đã nói:

“Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng  chính Đức Kitô sống trong tôi”.

Rõ ràng là đời sống mới chúng ta có hai phần, phần sống tự nhiên tôi làm, và phần sống siêu nhiên Chúa làm. Nè, Bạn có để ý tới các lời hứa của Chúa đều có điều kiện  kèm theo không hả? Nghĩa là có phần  bạn làm, và  phần Chúa  làm nữa đó.

Nếu chỉ dựa vào Chúa làm thôi, rồi cứ ngồi đó mà chờ phép lạ, không chịu làm chi cả, tức là nằm đó mà hả miệng chờ sung rụng hả ?. Hay cố gắng làm hết sức mình mà quên bén đi, không nhờ tới sức Chúa nữa, lo chạy từ đầu này tới đầu nọ, lo lắng lọan xà  ngầu lên, chẳng đâu vào đâu cả (cứ mãi lo ba cái lẻ tẻ), thì Chúa nói:

41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi."  Luca, 10:41- 42

Ta hãy chọn phần có Chúa ở  cùng ta.

Nguyên tắc này cũng dược áp dụng vàoviệc phục vụ Chúa trong  Giáo-Hội. Thật ra :- trong mọi việc về Chúa hay về  đời sống bên ngoài, đều có cả 2 mặt:

-mặt phần hồn và mặt phần xác. Ngay thời gian đầu, Hội thánh cũng đã hiểu biết nguyên tắc này rồi, nên đã  phân công :

TĐCV,5:2-4:

2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ lại và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."

Giờ đây, nếu bạn bắt đầu cậy dựa vào Chúa trong đời sống

thì bạn cần biết một điều quan trọng không kém, là tự hỏi:

Phép lạ từ đâu đến ?

Đến từ trong lòng mình đó chứ đâu! đến từ đức tin trong lòng mình đó! Sao vậy ?

Vì vẫn còn nhiều người chờ đợi, cậy dựa vào ơn phép lạ của người này, người khác ? Vì chưa khi nào họ nhận được trực tiếp sự tỏ lộ quyền năng của Chúa, để mà tin tưởng là Thiên Chúa ở cùng  họ, đang ở trong họ.  Ngài chính là Đấng làm cho thấy rỏ sự khác biệt khi có phép lạ xảy ra hay không !

Đức tin là tầng số dẫn đến sự  nối kết trái tim chúng ta tới trái tim của Chúa, hay nói cách khác từ lòng ta tới lòng Chúa, tay ta nằm trong tay Chúa, tâm trí  ta chìm ngập vào tâm trí củaChúa Giêsu Kitô yêu dấu của chúng ta.

Nếu một người đi làm công, họ nghĩ rằng: nếu lãnh lương thì chỉ biết dựa vào ông chủ hảng ? Người buôn bán thì nghĩ làm ăn lời lổ là do tình hình kinh tế thị trường  ổn định hay không?

Nếu có đi làm giấy tờ cá nhân, họ chỉ nhờ vào người làm giấy tờ cho mình thôi? Vậy còn phần của Chúa cùng làm với ta ở đâu rồi ? Rồi cơ hội và ơn phúc lộc của Chúa ban đâu mất ? Nếu chúng ta không trông, không mong , khôn ước ,không chờ không đợi thì làm sao

có được hạnh phúc Chúa ban hở bạn?

-3

Vậy mà nhiều người chúng ta vẫn nghĩ như vậy đó. Thậm chí có

người  phục vụ  Chúa, họ chỉ giúp khi cảm thấy có hứng, hay thấy có nhiều đông người, vui vẻ? Tức  chỉ đi theo sau đuôi mọi người, mà chẳng khi nào tự động nhào ra đi trước cả. Loại người a dua này chẳng khác gì mấy người đi mót lúa, thì làm sao bằng người đi gieo vải, thu gặt mùa màng được nhỉ ? 

Ngay trong mọi hoàn cảnh, dù người chủ thế nào, dù công ty làm giấy tờ tùy thân cho chúng ta ra sao, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện  và chờ đợi, tin tưởng chắc chắn Chúa sẽ làm một điều gì đó cho mình. Chính lúc này mới có sự khác biệt ở đâyĐây là điểm để có phép lạ xảy ra, và mọi người sẽ phải nói rằng chúng ta được may mắn.

Thư Do Thái 11:1:

1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy

- Vậy thì ta HY VỌNG! Rồi khi hy vọng

bám lấy hiệu qủa  Lời Hứa của Chúa, ngay lúc này chúng ta có đức

tin hồi nào cũng không biết nữa.

Mặt khác, có nhiều người quá quýnh quáng lo lắng vì những vấn đề

sống còn của mình, tuy miệng nói đặt hết mọi hy vọng vào Chúa giúp đó, nhưng nóng lòng cứ nghĩ là mình cũng phải làm một gì đó để mình có phần mình, có làm trước mới“kích thích” Chúa ra tay

làm sau, những người đó thường tự hỏi:

“À, tôi phải làm gì bây giờ ”? Có công thức nào để cứ làm theo đó là được không hè ? Họ đi tìm kinh nghiệm nơi người khác, để mong bắt chước theo đó mà nhận được phép lạ ?

Xin thưa là :

--Chỉ cần có đức tin đi trước đã. Rồi việc làm mới theo sau, vì nó phải là sản phẩm của đức tin. Nếu có bắt chước hãy bắt chước cái đức tin này đây!

Gioan  6:28-29:

28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "

29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." 

Chúng ta đang nói về hai khía cạnh:

- con người,

và Thiên Chúa,

đang hiện diện ngay trong chính đời sống mỗi người chúng ta.  vậy để mời Thiên Chúa cùng sống trong đời sống mình, thì khi tôi

làm phần vụ của mình, là phải làm với lòng tin!

Tức là chúng ta phải áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống mình.

Để làm theo Lời Chúa, phải có đức tin, phải có sự hiểu biết

siêu nhiên, đây là Chìa khóa Chúa tỏ lộ ra mới được, khi có Chúa  tỏ

ra, thì ta mới hiểu được!

Có khi nào có đứa bé con bạn, nó cần bạn giải nghĩa cho nó 1 chữ có vẻ trừu tượng thì bạn nói làm sao cho nó hiểu đây ?

Lẽ dỉ nhiên là bạn phải cố gắng tìm mọi cách , mọi lẽ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, và dùng lối nói của trẻ con thì nó mới hiểu được, đương nhiên phải chịu khó, kiên nhẩn, nhất là mất nhiều thì giò cho nó phải không ?

Bởi vì trí khôn con người ta nó có giới hạn. Nhưng khi Thánh Linh dạy dổ, tỏ ra cho ta thì ta hiểu ngay lập tức.

Lời Chúa nói  là Lời vàng ròng qúy báu qúa rồi! Vì lời đó không nói với cái đầu chúng ta, mà nó cho ta nhận biết Thánh linh đến thẳng trong lòng ta cách siêu nhiên,và sâu đậm.

Đó là sự biểu lộ, Ngài tỏ mình ra cho ta đó.

Khi đi theo Chúa, và giúp đở tâm linh cho nhiều người, tôi được

Chúa cho thấy rõ ai còn thiếu sự mở lòng,thì nhờ nghe các bài học,  có  mục đích  giúp cho họ được dễ dàng đón nhận mà mở lòng ra

cho Lời Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn họ.

Vậy,  nếu chúng ta chịu để cho Chúa tham dự trong đời sống mình, thì mới có  phép lạ Chúa xảy đến bởi Đức tin, mà đức tin chỉ đến đươc trong sự lắng nghe Lời Chúa mà thôi.

Tôi muốn kể câu chuyện về buổi rao giảng của nhà truyền giáo McNulty 17/4 2010 vừa qua. Đầu buổi nhóm, một người chị em, tìm cách đổi chỗ để gần tôi, muốn nhờ vị thuyết giảng cầu nguyện ngay cho em với, vì tay em đau không

chịu nổi. Tôi nhẹ nhàng khuyên chị  đợi một chút, cứ lắng nghe

Lời Chúa trước đã, rồi mới nhận được sự chữa lành sau. Cuối buổi, khi nhà truyền giảng cầu nguyện chung, ngắn gọn rồi mời ai đã được

Chúa động chạm chữa lành thì đứng lên làm chứng, chị ngạc nhiên nhìn

tôi và nói: “Ô, đã hết đau rồi, tay em lại giơ lên được rồi nè ”.

Vì Chúa đã sai Lời Ngài đến chữa lành rồi.

20 Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh,
cứu họ khỏi sa vào hố sâu.
”. TV 107:20

Bạn phải ghi nhớ - đức tin đến khi ta lắng nghe Lời Chúa. 

17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô. Rô-ma 10:17

Tôi muốn nói nhỏ  cho những ai có trách nhiệm dẫn dắt các anh chị em hay các nhóm Cầu nguyện Kinh Thánh để họ có Đức tin vào Lời Chúa Nhiều khi mình muốn cho họ được biến đổi mà không chịu nói Lời Chúa cho người ta tin vào Lời, mà chỉ say mê nghe chia sẻ thì có khác chi không trồng mà chỉ đòi gặt vậy

Điều cần làm trước tiên là giúp họ hướng lòng lên Chúa, trong lời ngài, và trong Lời Giảng phải lấy ra từ Lời Chúa mà giảng.

Cốt lỏi của Lời người giảng cộng với lời chia sẻ, là phải làm sao cho được tác động lên tai và tấm lòng khiến cho họ khao khát, nóng cháy lửa yêu mến, muốn dâng tấm lòng mình cho Chúa ngay.

Tóm lại, khi đã hướng dẫn mọi người lên với Chúa qua ca ngợi, thờ phượng, rồi mới chia sẻ Lời Chúa cho họ, gieo vào lòng họ hạt giống đức tin. Đấy là ta làm phần việc của mình.

Còn phần của Chúa - Ngài sẽ khiến hạt giống Lời Chúa đó sanh ra đức tin trong lòng, thì đức tin này mới đâm chồi, nẩy lộc cho người nghe, rồi họ sẽ có những biến đổi siêu nhiên lạ lùng trong đời sống.

Bạn muốn giúp người khác được hiệu quả hơn nữa ? Hãy

gieo Lời Chúa. Người gieo giống ấy là gieo Lời đấy!

13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì  

làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo Lời. Mác 4:13-14:  

Chúa Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể từ Chúa Cha xuống làm người.

Lời là Thiên Chúa.

Ở câu Kinh thánh này, nếu dịch theo cách nói bây giờ thì

nguyên văn sẽ là “Người gieo giống ấy là gieo Lời”!Vì Lời Chúa là hạt giống tốt! Mỗi câu Kinh thánh mang sức sống trong mình. Sức sống của Thiên Chúa . Tiềm năng của Thiên Chúa . Mà mỗi hạt giống lại mang trong mình một phép lạ sự sống mới. Mỗi lời Kinh thánh chúng ta nhận được mang đầy tiềm năng của Chúa, sức khỏe, mang phúc lành, mang bình an, niềm vui,   tình thương, khôn ngoan, xinh đẹp, sung túc, giàu có…

nhiều nhiều thứ mà ta cần trong cuộc sống này.

Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ học có đào được một

ngôi mộ cổ ở Việt nam, và họ tìm thấy trong mộ đó có chôn

kèm những bình đựng hạt giống. Sau hàng nghìn năm nằm trong

bình dưới đất, những hạt giống đó đã khô cứng như đá. Nhưng

khi các nhà khoa học Việt lấy những hạt giống đó và gieo thử

trong  đất, tưới nước  cẩn thận vào, thì họ ngạc nhiên hết sức khi thấy từ những hạt giống khô khan đó đã có những mầm cây mọc lên, bây giờ họ đang gây giống lên!

Bạn thấy chưa, hạt giống Lời Chúa được ghi trong Kinh thánh vẫn giữ nguyên quyền phép của Chúa, để hoạt động và có sức biến đổi đời sống chúng ta, nếu chúng ta chịu gieo hạt giống đó vào lòng mình.

Đoạn Kinh thánh trên không chỉ nói cho ai nghe Tin Mừng thì được cứu, mà còn có ý nghĩa rộng lớn hơn nữa. Kết quả - không những chỉ để mang nhiều người về với Chúa thôi đâu, nhưng còn để Lời Chúa khi họ nhận sẽ tạo ra các tay thợ  gặt mới, gặt đầy hoa thơm qủa lạ cho một cuộc sống đầy hấp dẫn vui tươi hơn nữa.

Sau khi anh chị em khuyên bảo thúc dục người khác bám vào Chúa –thì  bạn có nhớ chia sẻ Lời Chúa cho họ không? Nếu không có Lời Chúa thì  họ làm gì có đức tin? Chúng ta hay thúc dục người ta “Cứ tin Chúa đi?” Nhưng tin vào cái gì mới được chứ? Bạn có đưa Lời Chúa Hứa để họ bám vào đến không nào?

Chúng ta không thể tự mình hứa thay cho Chúa đâu nhé, nhưng có thể đọc Lời Chúa Hứa cho họ nghe, nhờ nghe mà họ sẽ tin. Tại sao chúng ta cần phải tin, cần phải có Chúa cùng làm với mình?

Vì tôi mong đạt được những điều lớn hơn nữa. Và tôi

cũng mong bạn được những điều lớn hơn đó. Thậm chí lớn

hơn nhiều so với khả năng của tôi và bạn hiện có nữa. Ước mơ

nào lớn hơn mọi khả năng của ta, thì mới là viển tượng của Thiên

Chúa ban cho ta.

Có một lần các tướng của vua Napoléon nước Pháp tranh luận với nhau về giá trị các con số, người này nói thích số 1, người kia

nói thích số 9, v.vv... Napoléon đã xen vào đưa ý kiến, ông nói theo ý ông: quan trọng nhất là vị trí thứ bậc của các con số. Dù là con số 1 đi, nhưng nó đứng ở hàng chục vẫn hơn con số 9 đứng ở hàng đơn vị.

Trong khi các tướng suy nghĩ trong giới hạn từ 1 đến 9 thì Napoléon đã nghĩ đến không giới hạn thứ bậc ở trên hàng số của mình rồi.Tôi cũng mong ước cho các bạn cũng có lối suy nghĩ như vậy, khi nhắc đến cuộc sống mới của bạn có Chúa ở cùng. Trong kết Thánh lễ, Cha hay đọc: Chúa ở cùng anh chị em—và ở cùng Cha.

Nhớ lại xưa kia ta chỉ là con số 0, nhưng bây giờ ta với Chúa là lọai có hai con số rồi, nếu ta biết chọn Chúa là số một ở trong ta, dù ta có là số 0 đi nữa, ta với Chúa vẫn lớn hơn nhiều, so với những người tài giỏi khác mà chỉ có độc nhất một con số lẻ loi thôi.

Vì ai tin thì người đó có Chúa cùng hoạt động với họ, phải không ?

20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Mác 16:20,


Nếu bạn tin hết lòng, biết phó thác vào Chúa, thì phần bạn, bạn lo, còn phần Chúa, chúa lo.Này bạn có vui không nhé: cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cùng sống  với bạn luôn, khi đó ta không còn ngạc nhiên tại sao dấu lạ điềm thiêng cứ xảy ra hoài nha, vì có Chúa cùng họat động với bạn mà ! Chúc các bạn mạnh dạn luôn tiến bước với Chúa! .

AM LS