Tài Liệu Khác

 

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục

Có nhiều linh hồn được phóng thích khỏi luyện ngục hơn hết trong khi Linh Mục dâng lễ trong Thánh Lễ Misa. Ngày Lễ Giáng Sinh là ngày mà nhiều linh hồn được phóng thích hơn hết; sau đó là các ngày Lễ của Chúa, của Ðức Mẹ và của các Thánh cả.  Các linh hồn nhận được nhiều ơn sủng hơn trong ngày sinh nhật, ngày chịu phép rửa tội, và ngày giổ của họ.

Chúng ta càng nhớ tới và cầu nguyện cho các linh hồn khốn khổ, thì người khác sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhiều hơn, và Lòng Thương Xót của Chúa sẽ dồi dào hơn cho chúng ta khi chúng ta ở nơi luyện ngục.

Ðức Mẹ khuyên chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn như sau:

5 Kinh Tin Kính

1 Kinh Lạy Nữ Vương

1 Kinh Lạy Cha

1 Kinh Kính Mừng

1 Kinh Sáng Danh

1 Kinh Cầu Hồn (Xin Chúa cho họ được nghĩ yên đời đời và xin ánh sáng ngàn đời đời chiếu soi họ và đưa họ được yên nghĩ trong bình an.  Amen.)

Mẹ nói nếu chúng ta đọc kinh trên đây thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều linh hồn.

Những Vết Thương Thánh là kho tàng của các kho tàng cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Kinh Thánh 2 Macabê, chương 12 câu 46:

‘Vì thế với ý muốn thánh thiện và ngay lành là cầu nguyện cho người đã qua đời, họ có thể được giãm bớt bởi tội lỗi.’

Một ơn xá được dành ban cho các linh hồn nơi luyện ngục khi chúng ta viếng nghĩa trang hay cầu nguyện cho người quá cố.

-----------

PRAY FOR SOULS IN PURGATORY

There are more souls released from purgatory during the Consecration of the Mass than at any time. Christmas is the day of the year when most souls are delivered; then feast days of Our Lord, Our Lady and great saints. Souls receive much grace from prayers offered for them on their birthdays, day of baptism, anniversary of death.

The more we work for Poor Souls on earth the more others will pray for us, the more merciful will Christ be with us when were in purgatory.

Our Lady asked that we pray very much for the poor souls; that we pray:

5     I believe in God . . .

1     Hail Holy Queen . . .

1     Our Father . . .

1     Hail Mary . . .

1     Glory be to the Father . . .

1     Requiem (Eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them and may they rest in peace. Amen!)

Requiem indulgenced by Pope Leo XIII, March 22, 1902

Our Lady said that if we pray the prayers "we'll deliver so many souls, so many souls!"

"The Holy wounds are the treasure of treasures for the souls in Purgatory."

BIBLE - 2 Machabees, Chapter 12. Verse 46:
"it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead,
that they may be loosed from sins."

An indulgence, applicable ONLY to the Souls in Purgatory, is granted when the faithful devoutly visit a cemetery and pray for the departed.

VISITING a Cemetery*/**

An indulgence is granted the Christian faithful who devout­ly visit a cemetery and pray, if only momentarily, for the dead. This indulgence is applicable only to the souls in pur­gatory. This indulgence is a plenary one from November 1 through November 8 and can be gained on each one of these days. On the other days of the year this indulgence is a partial one.

"It is, therefore, a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from sin." (2 Maori. 12:46)