Tài Liệu Khác

Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa. (Rm 8:1)

"Mặc cảm tội lỗi" chính là thứ mối mọt nguy hiểm trong tâm linh mà ta phải chiến thắng nó để không còn bị nó cắn rứt, đay nghiến làm cho ta trở nên bất an, thất vọng luôn mãi.

Dân vùng California rất sợ mối mọt trong căn nhà mình. Những côn trùng nhỏ bé đói ăn này thích khí hậu ở đây lắm. Nó vừa đủ khô và ấm áp cho chúng sinh sản. Rất là bất ngờ, những con trùng nầy tìm một lối sơ hở nào đó và bò dưới đất để đục vào nhà, và nếu không biết mà kiểm soát, rồi một ngày kia sẽ xảy ra việc, cả tòa nhà lớn bị suy sụp, đi đến việc phải phá đổ thật sự. Bạn không thể bán một ngôi nhà ở Cali mà thiếu kiểm chứng không  mối mọt và phải có tờ giấy chứng nhận theo luật là nhà không bị mối mọt hủy hoại.

Cũng vậy, có những con mối mọt tâm linh chúng cắn, gặm phá nền móng thiêng liêng và cảm xúc của các Kitô Hữu chúng ta hôm nay. Ta không thấy được chúng dễ dàng từ bề ngoài đâu. Nhưng chúng đang hùng hục phá hoại.  Y chang như loài mối vậy, Ở đây muốn nói tới loài côn trùng đó giống như là hình ảnh của "mặc cảm tội-lỗi” đang  ngốn ngấu từng miếng, từng miếng một để nuốt trọn sức mạnh bên trong cùng sức sống nội tâ m của đời sống mỗi con người chúng ta. Mục  đích chính của chúng là ăn hay nuốt chửng cho bằng hết mọi thứ như  là  bình-an, sức mạnh bên trong ,lòng hăng say nhiệt thành ,sức sống vui tươi. Nếu Ta không chú ý là ta mất tiêu những thứ này hồi nào không biết, lúc đó ta thấy mình: tinh thần thì chán nãn ,thân thể thì bạc nhược. Sống mà như chết vậy ! Loại mối mọt mặc cảm tội lỗi này tìm cách chen vào đời sống của  con người chúng ta bằng hai cách :

Thứ nhất : Dấu tội

Để đánh tan nó, để gìn giữ sự bình-an trong lòng, và  không đánh mất mối tương quan mật thiết với  Chúa , chúng ta phải xưng ra bất cứ tôị nào mà Chúa Thánh-linh bộc lộ, nhắc nhở cho mình biết.

1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1 Ga 1:9). 

Thứ hai : ƠnTha Tội

Loại mặc cảm tội lỗi như mối mọt  đang bò vào trong ý nghĩ ta , để ta không tin là một khi vào tòa cáo giải xưng ra hết mọi tội ta phạm rồi là chắc chắn được tha thứ. Điều này cho là có vẻ quá tốt đẹp, quá dễ dàng. Nên để thỏa mản tâm lý của họ, có người cảm thấy cần phải đeo theo mặc cảm đau đớn này, để chuộc lấy các tội lỗi trong qúa khứ của họ. Trong khi đó họ quên rằng : Chính Chúa Giêsu mới là  người đã trả bằng gía Máu để mang lại ơn cứu độ cho mọi người, Ta chỉ cần tin vào ơn Cứu Độ của Ngài, mà Ngài đã hy sinh to lớn là đổ Máu và Chết trên Thập Gía, chỉ cần tế  lễ 1 lần  là đủ cứu và chuộc hết mọi tội cho mọi người, như vậy là chúng ta đã làm Vinh Danh Chúa rồi. Còn nếu  cứ ôm lấy sầu khổ vì tội mình thì Ta đang kiêu ngạo, đang sỉ nhục Chúa, như là ơn cứu độ Chúa chưa đủ cho ta sao đó ?

Đừng cho phép mối mọt của tội cũ, như ung nhọt gặm nhấm bình an của mình nữa, bạn nhé !

Hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một phép bí tích hòa giải, hãy bước vào tòa cáo gỉải như vào nguồn nước hằng sống ban ơn cứu dộ tắm sạch linh hồn và mát mẽ tâm linh Ta, rồi ra khỏi đó như bước đi trong đức tin để chiến thắng như ý Chúa muốn vì chính Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ đã trả sạch hết mọi món nợ cho Ta bằng  Máu châu báu của Ngài rồi,Tạ ơn Chúa cho chúng ta, Amen !

Bill Bright- nl