Chuyện Đời Xưa

Viện phụ An-tôn nói: "Ai ở trong sa mạc và sống trong hồi tâm thì loại bỏ được ba cám dỗ: Muốn nghe, muốn nói, muốn nhìn. Cám dỗ duy nhất của người đó là lòng ham muốn."

Bây giờ mình có thể nói, ai sống trong thinh lặng và lòng lúc nào cũng tự vấn – tôi dùng thì giờ, tiền, sức như thế này có đúng không - thì sẽ loại được mấy cám dỗ muốn
xem (internet), muốn chơi (bar...), muốn xài (tiền, năng lực...). Cám dỗ duy nhất của loài người là "muốn" và với thời buổi tốc độ ánh sáng này là muốn ngay lập tức!