Tài Liệu Khác

CHỐNG LẠI SATAN

Medjugorje Day by Day


Đức Mẹ không bao giờ nhắc tới Satan mà không nhắc tới phương cách để chiến đấu với hắn: 
 
“Các con thân mến! Hôm nay mẹ kêu gọi các con, nhất là bây giờ, trước tiên hãy chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn hoạt động mạnh hơn, các con biết nó đang hoạt động trong các con.  Các con thân mến, hãy dùng vũ khí cho trận chiến, và với xâu chuỗi  Mân Côi trong tay các con, hãy đánh bại nó! (Ngày 08-08-85) 
 
Chúa Giêsu cũng nói về cách chiến đấu với Satan: 
 
“Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó?  Ai không đi với ta, là chống lại ta ; và ai không cùng ta thu góp, là phân tán.” (Mt 12, 29- 30) 
 
SUY NIỆM:  Chiên đấu với Satan luôn luôn là vấn đề đức tin và cầu nguyện, nhưng cũng cần biết những chiến lược của nó như sau: 
 
Năm mánh khoé của nó là: 
 
1.   Ngờ vực:  Nó cám dỗ làm cho ta nghi ngờ Lời Chúa, nghi ngờ sự tốt lành, nghi ngờ sự tha thứ và tình yêu của Người. 
 
2.  Thất vọng:  Nó cám dỗ làm cho ta chỉ nhắm vào những vấn đề của ta hơn là tín thác vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa. 
 
3.  Đánh lạc hướng:  Nó cám dỗ làm cho ta nhìn sai hướng đi  để ta muốn những sự sai lầm hơn là những sự chân chính. 
 
4.  Thất bại:  Nó cám dỗ làm cho chúng ta tưởng rằng thất bại để chúng ta không cố gắng. 
 
5.  Trì hoãn:  Nó cám dỗ làm cho chúng ta chần chừ để công việc của chúng ta không bao giờ hoàn tất. 
 
THỰC HÀNH:  Hãy suy nghĩ về những mánh lới này của Satan, và nếu bạn thấy những điểm tăm tối nào đang hiện diện trong đời sống bạn, hãy cầu nguyện với Đức Maria xin Người giúp đỡ.  Hãy nhớ lại lời Mẹ nói:  “Hãy dùng vũ khí cho trận chiến và với xâu chuỗi Mân Côi trong tay các con, hãy đánh bại nó.”  
 
Lm Richard Beyers - Thuận Hà chuyển dịch