Tài Liệu Khác

RESUME (bản lý lịch) CỦA GIÊSU

Gửi kèm ảnh  của Ta 
 
Bạn hãy tưởng như mình làm chủ một công ty.  Công ty đó chẳng gì khác hơn là chính trái tim lòng bạn.  Bạn đang tìm một viên quản lý cho công ty này, và tình cờ gặp được một resume (bản lý lịch) của người tên là Giêsu Nadarét.   Bạn sẽ nghĩ gì về quản lý viên này?  Lý do gì cản trở bạn để phó thác cho Đức Giêsu quản thúc trái tim bạn? 
 
Địa Chỉ:  Nhà Tạm (Bí Tích Thánh Thể) 
Điện Thoại:  Rôma 10:13 
Mạng Lưới:  Kinh Thánh 
Các khóa từ: Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh & Đấng Cứu Độ 
 
Bối Cảnh 
 
Ta là Giêsu - Chúa Kitô.  Rất nhiều người gọi Ta là Thầy Chí Thánh.  Ta gởi resume (bản lý lịch) cho con vì Ta muốn tìm chức quản lý tối cao trong trái tim con.  Con hãy cân nhắc kỹ các thành tích của Ta được trình bày trong resume (bản lý lịch) này. 
 
Khả Năng 
 
• Ta dựng nên trời đất thiên địa (Sách Cách Ngôn 3:19). 
• Ta tạo nên con người từ đất đai (Sách Khởi Nguyên 2:7). 
• Ta thở hơi cho con người có mạng sống (Sách Khởi Nguyên 2:7). 
• Ta đã cứu chuộc nhân loại khỏi án chúc dữ của Lề Luật (Galatô 3:13). 
• Phúc lành của giao ước với Abraham trong cuộc sống nhân loại có được là qua Ta (Galatô 3:14). 
 
Kinh Nghiệm Nghề Nghiệp 
 
• Ta chỉ có một Chủ duy nhất (Luca 2:49). 
• Ta chưa bao giờ bị trễ nãi, vắng mặt, không vâng lời, lười biếng hay bất kính. 
• Chủ Ta không có lời nào khác ngoài những lời say sưa khen ngợi Ta (Matthêo 3:15-17). 
 
Kỹ Năng & Kinh Nghiệm Công Tác 
 
• Một số kỹ năng và kinh nghiệm công tác của Ta gồm có:  làm cho những kẻ nghèo khó không còn nghèo khó nữa, chữa lành những tâm hồn tan nát, đập tan xiềng xích cho những kẻ tù đày, chữa lành những ai đau yếu, hồi phục nhãn lực cho những kẻ mù lòa, và cho kẻ áp bức được giải oan (Luca 4:18) 
• Ta là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình. 
(Isaia 9:5).  Những ai lắng nghe ta sẽ được sống trong bình an và chẳng sợ tai họa (Cách Ngôn 1:33). 
• Quan trọng nhất là Ta có quyền lực, tài năng và sức mạnh để xóa tẩy tội của con (Gioan 1:7-9). 
 
Quá Trình Học Vấn 
 
• Ta bao gồm tất cả chiều ngang và chiều dọc của tất cả mọi hiểu biết (Cách Ngôn 2:6). 
• Trong ta giấu ẩn cả kho tàng về hiểu biết và khôn ngoan (Côlôsê 2:3). 
• Lời Ta có uy quyền dũng mạnh được diễn giải như cây đèn rọi soi bước chân ngươi và là ánh sáng cho nẻo đường ngươi đi (Thánh Vịnh 119:105). 
• Ta cũng có thể nói cho ngươi biết được tất cả những điều bí ẩn nhất của trái tim ngươi (Tv 44:21). 
 
Những Thành Tích Trọng Đại 
 
• Ta đã tích cực tham gia vào Hội Nghị Sáng thế (Khởi Nguyên 1:26). 
• Ta đã bỏ mạng sống mình để con được sống (2 Côrinthô 5:15). 
• Ta đã đánh gục quỷ Sa-tan và loài người và đã công nhiên bêu nhục chúng (Côlôsê 2:15). 
• Ta đã dùng phép lạ để nuôi sống người nghèo khó, chữa lành các bệnh nhân và phục hồi mạng sống cho kẻ đã chết. 
• Còn nhiều những thành tích trọng đại khác không thể kể hết ra đây được. Con có thể đọc nó ở mạng lưới của Ta tại www.KinhThanh.  Con không cần phải có móc nối mạng lưới điện toán hoặc máy điện toán mới tới mạng lưới của Ta được. 
 
Lý Lịch Người Chứng 
 
Tất cả những ai tin và theo Ta trên khắp thế giới sẽ chứng minh quyền năng chữa lành, ơn cứu độ, ơn giải thoát, các phép lạ, sự khôi phục và sự hướng dẫn siêu nhiên của Ta. 
 
Tóm Lược 
 
Bây giờ con đã đọc resume (bản lý lịch) của Ta xong, Ta rất tự tin là chỉ duy Ta là ứng viên độc nhất và duy nhất xứng đáng để đáp ứng địa vị quan trọng này trong trái tim con.  Ta sẽ cẩn thận dẫn dắt con trong bước đi (Cách Ngôn 3:5-6) và dẫn con đến sự sống vĩnh cửu (Gioan 6:47).  Khi nào thì Ta có thể bắt đầu?  Thời gian rất là quí báu (Dothái 3:15). 
 
Ánh Nhiệm chuyển ngữ 
Trích trong langthangchieutim