Tài Liệu Khác

Tôi Tớ Chúa Đang Lắng Nghe

 
 1.  Lạy Chúa Giêsu! Con thờ lạy Chúa.  Con tin Chúa đang ngự trước mặt con.  Con yêu Chúa với một tâm hồn sốt mến.  Chúa đang ngự nơi đây mặc dù phải cuốn mình trong thinh lặng.  Con biết Chúa đang muốn nói chuyện với con.  Hãy nói với con trong đường lối mà trái tim con có thể nghe và hiểu.  Con ước mong được gặp Chúa như Chúa của con, Đấng không ngừng mời gọi và trông chờ con.  Con tới với Chúa đây, tới với sự hiện hữu của con.  Con muốn tôn thờ Chúa, tin tưởng vào Chúa và kính mến Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, là Đấng đáng chúc tụng và yêu thương. 
 
    - Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha.  Con thờ lạy Chúa, tin tưởng và kính mến Chúa.  
 
 2. Lạy Chúa Giêsu!  Người là Ngôi Lời của Chúa Cha.  Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.  Chúa có Lời của sự sống trường sinh.  Lời của Chúa là quyền năng.  Con chúc tụng và vinh danh Chúa, con thờ lạy Chúa và cám tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Cha nói chuyện với con qua Ngài.  Bây giờ con đang mong mỏi được lắng nghe và nghe tiếng Chúa. 
 
    -  Lạy Chúa Giêsu!  Hãy nói với con, con muốn nghe tiếng Chúa. 
 
 3.  Ước gì Thánh Thần của Người đã nói với tổ phụ chúng con và các tiên tri giờ đây hãy tác động trong con. Ước gì bây giờ Người tác động trong con như Người đã tác động từ thuở sơ khai của vũ trụ này.  Con hiểu rằng có nhiều lúc con lắng nghe nhưng không hiểu được.  Trái tim con như đá tảng mà hạt giống rơi xuống đó; Lời  Chúa khởi sự bén rễ như hạt giống kia nảy mầm trong tim con, nhưng rồi những lo lắng, những phiềm muộn của thế giới này phá hủy nó. Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con. Chúa ơi, bây giờ con thực sự muốn lắng nghe Lời Chúa, và con muốn Lời của Ngài nảy sanh hoa trái.  Hãy gửi Thánh Thần tới với con.  Xin Người dọn sạch đá sỏi trong tim con, dẹp đi những đá tảng, những gai góc và những gốc rễ xấu xa làm cho nó bị ngộp sự tăng trưởng và triển nở Lời Chúa trong con. 
 
    -  Lạy Chúa, xin tẩy sạch trái tim con để con sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. 
 
 4.  Con ước mong được nghe và tuân phục Lời Ngài, giống như Đức Maria, Mẹ của Ngài đã tuân theo.  Ngay từ lúc còn nhỏ, Mẹ đã chăm chú lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh, Mẹ đã thấm nhuần Lời Ngài, đã thu thập được niềm vui và ánh sáng qua Lời Ngài, Mẹ đã đáp trả những đòi hỏi và những khao khát mong đợi mà Mẹ đã tìm thấy.  Con ước được lắng nghe giống như Mẹ khi xưa Thiên Thần truyền tin cho Mẹ: “Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa.”  Mẹ đã khiêm nhường thẳm sâu và trả lời:  “Xin vâng”.   Mẹ ơi! Con muốn  cám ơn Mẹ vì giờ đây Mẹ đang ở với con trong giờ chầu này. Mẹ  cầu nguyện với con để giúp con lắng nghe Lời Chúa, Con của Mẹ, và dạy con gìn giữ nó trong trái tim con như một báu ngọc. 
 
    -  Lạy Mẹ Maria, xin hãy dạy con lắng nghe Lời Chúa và kêu khấn Lời Chúa. 
 
    Ôi Maria, Mẹ ước mong con yêu mến Lời Chúa giống như con đường Mẹ yêu, bởi lý do đó mà Mẹ dạy trong sứ điệp này: 
 
    “Các con thân mến!  Bữa nay Mẹ kêu gọi các con đọc Thánh Kinh mỗi ngày.  Và hãy để cuốn Thánh Kinh ở một nơi dễ thấy.  Ước gì các con luôn luôn ham muốn đọc Lời Chúa để cầu nguyện.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  (18-10-184) 
 
    - Lạy Mẹ, bây giờ con qyết định làm những gì Mẹ dạy. 
 
 5.  Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nói chuyện với các bậc làm cha mẹ và những người lớn trong gia đình để họ tôn trọng và yêu mến Lời Chúa.  Ước gì họ để mắt điều đó trong trái tim họ và giúp cho con cái của họ biết nghe và vâng phục Lời Chúa.  Ước mong những gì xảy ra trong gia đình của Eli và Samuel được ứng dụng trong gia đình chúng con: 
 
    “Cậu bé Sa-mu-en phụng sự Đức Chúa, có ông Êli trông nom.  Thời ấy Lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.  Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa.  Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa, Đức Chúa gọi Sa-mu-en.  Cậu thưa: “Dạ, con đây!”  Rồi chạy lại với ông Êli và thưa:  “Da, con đây, thày gọi con.”  Ông bảo:  “Thày không cọi con đâu.  Con về ngủ đi.”  Cậu bèn đi ngủ.  Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa.  Sa-mu-en dậy, đến với ông Êli và thưa:  “Dạ, con đây, thày gọi con.”  Ông bảo:  “Thày không gọi con đâu, con ạ.  Con về ngủ đi.”  Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa, và Lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu.  Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba.  Cậu dậy đến với ông Êli và thưa:  “Dạ con đây, thày gọi con.”  Bấy giờ ông Êli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé.  Ông Êli nói với Sa-mu-en:  “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa xin ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. 
 
    Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!”  Sa-mu-en thưa:  “Xin Ngài phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”` 
 
    - Giêsu ơi, xin hãy nói, và ước gì gia đình chúng con mở lòng ra cho Lời Chúa. 
 
 6. Lạy Chúa của con!  Ngài trao phó Lời Ngài cho các tông đồ và qua họ, Giáo Hội Chúa đem Tin Mừng tới tận cùng trái đất.  Con tôn thờ Chúa, ước chi con được nghe tiếng nói của Ngài.  Con đem tới Ngài Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, các tín hữu, đặc biệt là cha sở của chúng con và tất cả những người giúp đỡ ngài.  Xin hãy gửi họ tới với Chúa Thánh Thần để họ luôn luôn đặt Lời Chúa là trọng tâm.  Xin ban cho trái tim  họ được đào tạo qua Lời Chúa.  Xin dời đi những gì đang ngăn cản họ lắng nghe Lời của Ngài, và hiểu được Lời Ngài để họ trong quyền năng Chúa Thánh Thần có thể đem Tin Mừng tới cho thế giới như Ngài mong muốn. 
 
    (Thinh lặng cầu nguyện cho cha sở những người trong ban phục vụ). 
 
 7. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong mỏi Lời Chúa được đi tới tận cùng trái đất, tới mọi dân mọi nước, bởi vì Lời Chúa là sự thật và sự sáng.  Có biết bao người đang sống trong tăm tối bởi vì họ chưa được nghe Lời Ngài.  Bởi vì Lời Ngài chưa tới tai họ nên có nhiều người vẫn đang thờ lạy tà thần.  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy kêu gọi giới trẻ để họ đem Lời Chúa tới những người ngoại giáo và đổ ơn xuống cho mọi quốc gia để họ sẵn sàng nghe Lời Chúa.  Ước mong sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần đồng hành với những nhà truyền giáo để tiếng nói của họ được đi theo những dấu chỉ giúp họ mở lòng ra cho Chúa. 
 
    (Cầu nguyện cho những nhà truyền giáo) 
 
 8. Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay rất nhiều tiếng nói:  truyền thanh, truyền hình, báo chí, phim ảnh và nhiều thứ khác nữa, nghĩa là những thứ cần loại bỏ.  Lạy Chúa Giêsu, con muốn đặt những người  kiểm soát điều hành mục truyền tin,  truyền thanh, truyền hình, bào chí.. v,v.v  lên cho Chúa.  Hãy chúc lành cho những chương trình kỹ thuật tuyên xưng sự thật.  Xin cho họ được kêu gọi tới sự yêu thương và tha thứ.. để họ dẫn dắt những người nghe được tốt lành.  Xin đồng hành với những việc làm của họ và làm cho họ đem hoa trái vào trong trái tim mọi người.  Con cầu nguyện cho những người đã sử dụng sai đường hướng truyền bá sự thật, khích lệ sự dữ, khuyến khích tình dục đồi bại và cổ võ những điều sai với luân thường đạo lý của người Kitô Hữu.  Ước gì họ được hoán cải và cảm nghiệm được Lời của sự thật và bình an.   Cầu mong cho họ được phục vụ con đường chân chính của Chúa. 
 
    (Kiểm soát lại lương tâm mình trong thinh lặng) 
 
 9. Lạy Chúa Giêsu,  giới trẻ ngày nay ở trong tình thế nguy hiểm bởi những lời nói, những thông tin và hình ảnh.  Giới trẻ đang kiếm tìm sự thật, tình thương và an bình.  Chúa hãy nói chuyện với chúng, ban cho chúng ánh sáng và giúp cha mẹ chúng, những người dạy giáo lý tuyên xưng Lời Chúa để chúng được mến mộ Lời Chúa và để LỜi Chúa sanh nhiều hoa trái và tăng trưởng ngày một vững mạnh. 
 
    (Cầu nguyện trong thinh lặng cho giới trẻ trong gia đình bạn, trong cộng đồng, trong giáo xứ của bạn.  Và cầu nguyện đặc biệt cho những người lạc xa Lời Chúa). 
 
10. Lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi, Ngài hãy nói với con, và chữa lành hồn con để con được chấp nhận Lời Chúa.  Thanh tẩy gia đình con và trái tim con để con có thể lắng nghe Lời Ngài.  Hãy giải phóng con và bảo vệ con từ những sự giả dối, lừa lọc.  Hãy đuổi tên Satan, là cha sự lừa dối ra khỏi con và thế giới này.  Ban cho con ân sủng để con được luôn luôn mở lòng ra cho Lời Chúa, nhất là những lúc con gặp khó khăn.  Xin chúc lành cho những người đang đợi chờ lời nói thật của cha mẹ, bạn bè và những người có nhiệm vụ dạy dỗ họ.  Tuyên bố Lời Thánh để linh hồn và thể xác họ được chữa lành.  Hãy làm cho con là một chứng nhân của Lời Chúa, Đấng đang sống và ngự trị đến muôn đời.  Amen 
 

Lm. Slavko Barbaríc, OFM

Thuan Ha – (Hãy Thờ Lạy Con của Mẹ)