Tài Liệu Khác

God is Good

Thiên Chúa Tốt Lành 

I knelt to pray but not for long, 
I had too much to do. 
I had to hurry and get to work 
For bills would soon be due.

So! I knelt and said a hurried prayer, 
And jumped up off my knees. 
My Christian duty was now done 
My soul could rest at ease.....

All day long I had no time 
To spread a word of cheer 
No time to speak of Christ to friends, 
They'd laugh at me I'd fear.

No time, no time, too much to do, 
That was my constant cry, 
No time to give to souls in need 
But at last the time, the time to die.

I went before the Lord, 
I came, I stood with downcast eyes. 
For in his hands God held a book; 
It was the book of life.

God looked into his book and said 
"Your name I cannot find. 
I once was going to write it down... 
But never found the time"

(anonymous)

Tôi quỳ xuống nguyện cầu trong vội vã,
Bởi nhiều việc đang cần tôi thực hiện :
Phải nhanh chân bước đến nơi làm việc,
Những hóa đơn đang cần được thanh toán.

Vì quá bận, lâm râm vài lời nguyện,
Rồi vội vã theo tiếng gọi đời thường,
Và như thế là xong phần kinh hạt,
Tâm hồn tôi đã cảm thấy bình yên.

Suốt ngày dài, thời gian tôi chẳng có,
Để chia sẻ, niềm vui với mọi người,
Đưa lời Chúa đến bạn bè thân hữu,
Ngại họ cười, sẽ làm tôi sợ hãi.

Công việc nhiều, mà thời gian lại ít,
Đó chính là nỗi sầu khổ riêng tôi,
Không thời gian để vun sới tâm hồn,
Để cuối cùng, thời gian này chấm hết.

Tôi được gọi đến trước toà phán xét,
Tôi đến đó mà mắt cay ướt lệ,
Trong tay Chúa cuốn sổ vàng đậm nét,
Ghi chép lại những tâm hồn thánh thiện.

Ngài nhìn qua rồi ngẩng đầu buồn nói:
"Tên của con, Cha không thấy trong này,
Đã một lần, Cha định ghi vào đó,
Nhưng hỡi ơi, không có đủ thời gian".

(Thanh Quang chuyển dịch)