Tài Liệu Khác

Linh Mục

Cao cả thay một đời linh mục 
Tận hiến đời phục vụ tha nhân 
Với đôi tay kéo Chúa xuống trần 
Ngự trong bánh nuôi dưỡng muôn dân 
 
Với đôi tay ban phép Rửa Tội 
Biến hồn con trở thành con Chúa 
Với đôi tay ghi dấu vào hồn 
Muôn hồng ân con nhận từ Chúa 
 
Với đôi tay ban phép Hòa Giải 
Dù tội lỗi như cát biển khơi 
Chỉ một lời ‘Cha xá tội con’ 
Hồn lại trắng như vùng tuyết rơi 
 
Với đôi tay ban phép sức dầu 
Giờ sau hết cứu khỏi trầm luân 
Khi linh hồn lìa khỏi thân xác 
Chấp cánh bay từ tạ hồng trần 
 
Đời linh mục gắn liền con chiên 
Như người cha từ ái yêu con 
Như người bạn chia sẻ nỗi niềm 
Sống đời hãm xác dạ sắt son 
 
Với đôi tay kéo ơn Chúa xuống 
Cho thế nhân hưởng ngàn phước lộc 
Không linh mục ai mang ơn thánh 
Không ơn thánh làm sao có lộc 
 
Linh hồn con sẽ thành cỏ khô 
Và cuộc đời sẽ thành nắng cháy 
Nếu cuộc sống không ơn thánh sủng 
Đời con người sẽ toàn đắng cay 
 
Thế giới có thể không có nắng 
Một ngày không thể không ‘Thánh Lễ’ 
Con người sống nhờ qua hơi thở 
Linh hồn cũng cần nhờ Thánh Lễ 
 
Tạ ơn Chúa, vì hồng ân Người 
Tạ ơn Chúa cho các linh mục 
Muôn ngàn đời con mãi ghi ơn 
Cầu khẩn Ngài ban thêm linh mục 
 
Nguyện cầu Chúa gìn giữ các ngài 
Bao bọc họ trong Trái Tim Chúa 
Ban cho họ muôn vàn ơn thánh 
Để trọn đời trung trinh với Chúa 
 
Thuận Hà