Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Danh "Giêsu, Maria, Giuse"

Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Read more ...

Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa. Nhưng thời nay ma quỷ rất ma quái, tinh ranh, ma mãnh. Nó ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp, rất lộng lẫy và mê hoặc lòng người. Điều đó khiến cho chúng ta mất cảnh giác đề phòng dẫn đến toi mạng và có khi bán linh hồn cho Ma quỷ và theo nó xuống lửa Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 03 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 03- 2018

Read more ...

Cựu Ước

Kinh Thánh Cựu Ước

Dẫn Nhập Vào Kinh Thánh | Mạc Khải và Sách Thánh

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Sáng Thế Ký St Genesis Gn
Xuất Hành Xh Exodus Ex
Lêvi Lv Leviticus Lv
Dân Số Ds Numbers Nm
Ðệ Nhị Luật Dnl Deuteronomy Dt
Giôsuê Gs Joshua Jos
Thủ Lãnh Tl Judges Jgs
Rút R Ruth Ru
Samuen 1 1Sm 1 Samuel 1Sm
Samuen 2 2Sm 2 Samuel 2Sm
Các Vua 1 1V 1 Kings 1Kgs
Các Vua 2 2V 2 Kings 2Kgs
Sử Biên 1 1SB 1 Chronicles 1Chr
Sử Biên 2 2SB 2 Chronicles 2Chr
Ét Ra Er Ezra Ezr
Nơkhemia Nkm Nehemiah Neh
Tôbia Tb Tobit Tb
Giuđitha Gdt Judith Jdt
Étte Et Esther Est
Macabê 1 1Mcb 1 Maccabees 1Mc
Macabê 2 2Mcb 2 Maccabees 2Mc
Gióp G Job Jb
Thánh Vịnh Tv Psalms Ps
Châm Ngôn Cn Proverbs Prv
Giảng Viên Gv Ecclesiastes Eccl
Diễm Ca Dc Songs Sng
Khôn Ngoan Kn Wisdom Wis
Huấn Ca Hc Sirach Sir
Isaia Is Isaiah Is
Giêmêria   Jeremiah Jer
Aica Ac Lamentations Lam
Barúc Br Baruch Bar
Edêkien Ed Ezekiel Ez
Danien Ðn Daniel Dn
Hôsê Hs Hosea Hos
Giôen Ge Joel Jl
Amốt Am Amos Am
Ôvadia Ov Obadiah Ob
Giôna Gn Jonah Jon
Mikha Mk Micah Mi
Nakhum Nk Nahum Na
Khabarúc Kb Habakkuk Hb
Xôphônia Xp Zephania Zep
Khácgai Kg Haggai Hg
Ðacaria Dcr Zechariah Zec
Malakhi Ml Malachi Mai