Cảm tạ sự chăm sóc, đụng chạm của Đức Kitô qua cha Diệp

2 giờ chiều ngày 3/2/2018, bất ngờ tôi bị ngã rất nặng trước nhà chị Khanh vì trợt băng tuyết "verglas". Đùi trái xuống đến chân trái đều bị quặp ngược phía sau. Còn chân phải vẫn ở tư thế phía trước. Tôi nghe tiếng "rắc" như xương gãy và đau đớn vô cùng, không tự gượng dậy được.

Read more ...

Lời Chứng của 4 người về sự cầu bầu tuyệt vời của Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp

Thứ Bảy vừa qua ngày 3 Tháng Hai 2018, Chúng tôi đồng đứng tên là Anna Maria Phanxico Nguyễn Dung, Therese Dương Ngọc Khanh, Giuse Dương Đăng Huy, Cecilia Đỗ Cao Triều Nghi đều chứng kiến câu chuyện này vì nó xảy ra trước mặc chúng tôi.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 02 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 02- 2018

Read more ...

Cậu bé Tin lành yêu Kinh Kính Mừng

Câu chuyện đã được cha Tuckwell kể trong một bài giảng. Cha chính là cậu bé đó. Cha nói:  “Tôi là linh mục ngày hôm nay là nhờ Đức Mẹ. Anh chị em cũng vậy, hãy dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ và đừng để một ngày qua đi mà không đọc lời kinh Kính mừng tốt đẹp và chuỗi Mân Côi.” Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 01 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 01- 2018

Read more ...

Cựu Ước

Kinh Thánh Cựu Ước

Dẫn Nhập Vào Kinh Thánh | Mạc Khải và Sách Thánh

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Sáng Thế Ký St Genesis Gn
Xuất Hành Xh Exodus Ex
Lêvi Lv Leviticus Lv
Dân Số Ds Numbers Nm
Ðệ Nhị Luật Dnl Deuteronomy Dt
Giôsuê Gs Joshua Jos
Thủ Lãnh Tl Judges Jgs
Rút R Ruth Ru
Samuen 1 1Sm 1 Samuel 1Sm
Samuen 2 2Sm 2 Samuel 2Sm
Các Vua 1 1V 1 Kings 1Kgs
Các Vua 2 2V 2 Kings 2Kgs
Sử Biên 1 1SB 1 Chronicles 1Chr
Sử Biên 2 2SB 2 Chronicles 2Chr
Ét Ra Er Ezra Ezr
Nơkhemia Nkm Nehemiah Neh
Tôbia Tb Tobit Tb
Giuđitha Gdt Judith Jdt
Étte Et Esther Est
Macabê 1 1Mcb 1 Maccabees 1Mc
Macabê 2 2Mcb 2 Maccabees 2Mc
Gióp G Job Jb
Thánh Vịnh Tv Psalms Ps
Châm Ngôn Cn Proverbs Prv
Giảng Viên Gv Ecclesiastes Eccl
Diễm Ca Dc Songs Sng
Khôn Ngoan Kn Wisdom Wis
Huấn Ca Hc Sirach Sir
Isaia Is Isaiah Is
Giêmêria   Jeremiah Jer
Aica Ac Lamentations Lam
Barúc Br Baruch Bar
Edêkien Ed Ezekiel Ez
Danien Ðn Daniel Dn
Hôsê Hs Hosea Hos
Giôen Ge Joel Jl
Amốt Am Amos Am
Ôvadia Ov Obadiah Ob
Giôna Gn Jonah Jon
Mikha Mk Micah Mi
Nakhum Nk Nahum Na
Khabarúc Kb Habakkuk Hb
Xôphônia Xp Zephania Zep
Khácgai Kg Haggai Hg
Ðacaria Dcr Zechariah Zec
Malakhi Ml Malachi Mai