Các Khóa Khơi Nguồn

khoinguon_logoKhoaKhoiNguon-25-08-2013

TĨNH TÂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG

CĐ Đức Mẹ La-Vang, Cincinnati, Ohio

Thứ Sáu đến Chúa Nhật 23-25 tháng 8 năm 2013

Chủ đề:

“Hãy Đến Để Thấy Vinh Quang  Chúa”

"Ta sẽ tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta." (Is 66:18)

Thành phần Giáo sĩ: 

 1. Lm. Gioan B Đinh Thanh Sơn, - Lm Hướng dẫn
 2. Lm Vincent Phạm Minh Châu, SVD
 3. Lm. Peter Võ Tá Đề, SVD
 4. Lm. Bernard Nguyễn Tiến Huân
 5. Lm. Joseph Trần Hào
 6. Deacon Dominic Vũ Đ. Hoàng

Địa Điểm: 

OUR LADY OF THE HOLY SPIRIT CENTER
5440 Moeller Avenue
Cincinnati, Ohio 45212

Phone: (513) 351-9800 
Website của trung tâm: www.olhsc.org

Thời Gian:

 • Thứ Sáu      23/08/2013  6:00 pm – 10:00 pm
 • Thứ Bảy      24/08/2013  8:30 am – 10:00 pm
 • Chúa Nhật   25/08/2013  8:30 am – 04:00 pm (Thánh Lễ Bế Mạc và Chữa Lành 2:00 pm)  

Liên Lạc:

Xin liên lạc những người sau đây để ghi tên, giữ phòng và đưa đón:    

 • Chị Trần Lan Hương (513) 829- 3717   (513) 325-7815(C) 
 • Anh Cao Tam       (513) 652-4029
 • Ông Nguyễn Hào (513) 851-4521
 • Ông Phạm Tuần   (513) 285-7402 
 • Chị Đinh Ngọc     (513) 683-2090
 • Hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lệ Phí:

$50 cho ba ngày bao gồm chi phí và các bữa ăn.

*** Trung tâm có phòng cho những ai muốn ở lại. Mỗi phòng có quạt máy trần nhưng không có máy lạnh. Lệ phí là $25 mỗi tối/ mỗi người. 

*** Để tiện đưa đón, xin đến Phi trường Cincinnati Northern Kentucky International airport, (CVG).  
Ngoài ra còn có phi trường Dayton, OH cách xa hơn 1 tiếng đồng hồ. Giá rẻ hơn nhưng việc đón đưa sẽ bị lâu và chậm trễ hơn.