Các Khóa Khơi Nguồn

khoinguon_logolmgbthanhsonKhoá Khơi nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

Do Lm JB Đinh Thanh Sơn hướng dẫn

Nhóm cầu nguyện 
Lòng Thương Xót Chúa tổ chức

Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu vào trong hoang địa (Lc 4,1)

Nhóm lòng thương xót Chúa mời bạn đến tham dự Khoá Khơi Nguồn để cùng với Giáo Hội bước vào mùa chay thánh 2012 này trong Thánh Thần của Thiên Chúa để:

  • Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Thánh Thần
  • Giúp biến đổi cuộc đời (Rm 12:2)
  • Giúp ra đi phục vụ trong quyền năng tình yêu của Chúa Thánh Thần ban các đặc sủng (Mc 16,16-20)
  • Yêu mến Chúa hơn
  • Phục vụ với quyền năng của Chúa Thánh Thần

 Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn nạn của bạn về tâm linh, tâm lý, tình cảm và bệnh tật thể xác qua tình yêu ân sủng của Ngài vì Ngài yêu bạn. Ngài muốn ôm bạn vào lòng và nói : "Ta chờ con, Ta đợi con lâu lắm rồi, con có biết không?"

Mời các bạn đến để học hỏi, nhìn thấy quyền năng yêu thương chữa lành qua Lòng Thương Xót không nguôi của Chúa Giêsu.

Thời Gian: Từ 22 -24 tháng 3 năm 2012

  • Thứ năm 22/3/2012 từ : 6:30 pm đến 9:00 pm
  • Thứ sáu 23/3/2012 từ : 9:00 am đến 5pm
  • Thứ bảy 24/3/2012 từ : 9:00 am đến 3:00 pm

Xin Ghi Danh trước. Khoá không phân biệt tôn giáo.

Địa Điểm:

Nhà thờ Chúa Kitô Vua
10601 Daisy Vestry rd
Ocean Springs, MS 39565
Phone (228-826-4008)
Phi trường Biloxi MS