Các Khóa Khơi Nguồn

khoinguon_logolmgbthanhsonKhoá Khơi nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

Do Lm JB Đinh Thanh Sơn hướng dẫn

Nhóm cầu nguyện 
Lòng Thương Xót Chúa tổ chức

Mục Đích

Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Thánh Thần

Giúp biến đổi cuộc đời (Rm 12:2)

Giúp ra đi phục vụ trong quyền năng tình yêu của Chúa Thánh Thần ban các đặc sủng (Mc 16,16-20)

  • Bạn muốn yêu mến Chúa hơn
  • Phục vụ với quyền năng của Chúa Thánh Thần

Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn nạn của bạn về tâm linh, tâm lý, tình cảm và bệnh tật thể xác qua tình yêu ân sủng của Ngài vì Ngài yêu bạn. Ngài muốn ôm bạn vào lòng và nói : “Ta chờ con, Ta đợi con lâu lắm rồi, con có biết không?”

Mời các bạn đến để học hỏi, nhìn thấy quyền năng yêu thương chữa lành qua Lòng Thương Xót không nguôi của Chúa Giêsu.

Thời Gian: Từ 19-21 tháng 8 năm 2011                                                                                                                                                                   

Thứ sáu 19/8/2011        từ :    6:30 pm đến 9:00 pm
Thứ bảy 20/8/2011       từ :     9:00 am đến 5:00 pm 
Chúa Nhật 21/8/2011   từ:      9:00 am đến 3:00 pm

Xin Ghi Danh trước. Khoá không phân biệt tôn giáo.

Địa Điểm:   
Nhà Thờ St. Ignatius  
Phòng họp Dillon Hall 
 3400 SE 43rdAve.,  
Portland, OR 97206

Liên Lạc Và Ghi Danh:  

Phong -Thai: 503-481-3871                        
Chị  Hương 503-896-3831 
Chị  Lan 360-433-5790  
Chị Thơ 503-957-3618
Hong: 503-853-2574                                  
Tuyet: 503-853-2133

www.khoi-nguon.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.