Hình Ảnh Sinh Hoạt

Một số hình ảnh sinh hoạt của Khóa Khơi-Nguồn được tổ chức tại tại nhà Thờ Tân Hiệp, Hóc Môn - Sài Gòn -Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 năm 2011

Xem toàn bộ album tại đây