Thánh Thần

 

MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ CHỮA LÀNH 
VÀ GIẢI THOÁT

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁC THẦN

Hoạt Động Thông Thường

Cám dỗlà hình thức hoạt động thông thường nhất của ác thần, tấn công đủ mọi người.

Hoạt Động Khác Thường

Đau đớn thể xác gây nên bởi Satan. Hình thức hành hạ bên ngoài này không ảnh hưởng đến linh hồn. Không cần đến nghi thức trừ quỷ, chỉ cần cầu nguyện. Thí dụ, đời sống của Thánh Piô ở Pietrelcina, Thánh Gioan Vianney.

Quỷ nhập(demonic possession). Satan chiếm trọn thân xác (chừa linh hồn); nó nói và hành động mà nạn nhân không có ý thức hoặc không đồng ý. Theo nghi thức trừ quỷ, một số dấu hiệu quỷ ám gồm có nói hoặc hiểu ngôn ngữ mà nạn nhân không biết, có sức mạnh khác thường, và tiết lộ những điều bí ẩn. Tuy nhiên, không có khuôn khổ nhất định của quỷ ám. Mỗi trường hợp đều khác nhau.

Quỷ khống chế(diabolical oppression). Các triệu chứng của tai hoạ này thay đổi từ nặng đến trung bình. Có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, công việc, các mối tương giao. Không có sự ám ảnh, mất ý thức, hoặc hành động hay lời lẽ vô tình. Ông Gióp là thí dụ điển hình của trường hợp này.

Quỷ ám(diabolic obsession): Các triệu chứng gồm có bị tấn công bất thình lình, có lúc liên tục, có những ám ảnh, đôi khi vô lý rõ ràng, mà trong đó nạn nhân không thể tự mình giải thoát. Thường xuyên sống trong tình trạng mệt lử, tuyệt vọng, và muốn tự tử. Hầu như luôn luôn có những giấc mơ có ảnh hưởng mạnh. Cũng như các hình thức của hiện tượng ma quỷ khác, nó có thể được coi là chứng cớ của bệnh tâm thần. Hỏi ý kiến tâm lý gia là một yếu tố quan trọng trong việc chẩn đoán và chữa trị. Tuy nhiên, sự tự nhiên và ma quỷ có thể dùng hiện diện bên cạnh nhau, cũng như đứng riêng một mình.

Quỷ quấy phá. Những sự quấy phá ảnh hưởng đến nhà, đồ vật, hay thú vật.
Sự nô lệ, phụ thuộc vào quỷ. Người ta tự nguyện phục tùng Satan qua những hình thức phổ thông tỉ như cam kết bằng máu với quỷ, và thờ cúng Satan.
(Các định nghĩa trên là từ Cha Gabriel Armorth, Vị Trừ Quỷ của Rôma)

ĐỊNH NGHĨA TRỪ QUỶ VÀ SỰ GIẢI THOÁT

Trừ Quỷ (exorcism): Tác vụ này luôn luôn dưới thẩm quyền và sự cho phép của đức giám mục của giáo phận.

Khi cần, đức giám mục phải thận trọng tiến hành với thẩm quyền tư tế của mình hoặc chọn một hay nhiều linh mục và ban quyền cho họ.

Thông thường và ưu tiên là một nhóm cầu nguyện gồm giáo sĩ và giáo dân quy tụ lại, và qua các ơn khôn ngoan, hiểu biết, tri thức và phân định, họ hỗ trợ người trừ quỷ trong tác vụ này.

Quỷ ám là một sự đau khổ khác biệt và được nhận thấy một cách độc đáo vì người bị quỷ ám đã trực tiếp và tự do mời Satan, kẻ thù của bản tính nhân loại, vào con người của mình, hoặc họ bị nguyền rủa (curse) và lời nguyền rủa này giam hãm họ trong một ràng buộc trầm trọng mà nó trùm lấp và kiểm soát mọi mức độ hiểu biết và sự tự do tinh thần của người đó.

Để giải thoát người này, Nghi Thức Trừ Quỷ thường được sử dụng và/hoặc dùng Lời Trừ Quỷ của Đức Giáo Hoàng Lêo XIII. Trước khi các lời nguyện này được đọc, cần có một thời gian chữa lành nội tâm với mục đích củng cố sức mạnh tinh thần và tâm linh của người này khỏi những thương tích mà ma quỷ đã quấy phá.

Giải Thoát (deliverance): Tác vụ này là để giải thoát người ta khỏi các tà thần mà chúng đã giam hãm họ trong sự ràng buộc qua các cảm nghiệm tổn thương cá nhân. Người này không có sự cộng tác hiển nhiên và có ý thức với Satan và đoàn lũ của chúng (nếu có phải dùng nghi thức trừ quỷ).

Tác vụ này có hiệu quả mạnh nhất khi một linh mục và nhóm cầu nguyện, với các ơn khôn ngoan, hiểu biết, tri thức và phân định, cùng làm việc với nhau nhằm giải thoát người ta khỏi các tà thần.

Mọi người đều có những thương tích có thể thấy được nơi thân xác, tâm lý và/hoặc tinh thần. Các thương tích này có thể ảnh hưởng một phần con người, hoặc cùng với nhau, các thương tích này trở nên bãi đất hoang để tà thần xâm nhập.

Qua sự tổn thương này những mối quan hệ bệnh hoạn và đổ vỡ xuất phát, thường khởi đầu rất sớm bằng các khái niệm và sau đó tiếp tục trong suốt đời sống con người. Họ bắt đầu nhận ra các mức độ đau khổ và/hoặc những cản trở sự tự do hoặc cản trở tìm kiếm sự khuyên bảo.

Lúc đầu người này tìm sự giúp đỡ qua hệ thống chữa trị của giới chuyên nghiệp. Qua sự chữa trị của chuyên gia kinh nghiệm, các thương tích được lành lặn và họ cảm thấy tự do phần nào khỏi các tà thần. Khuyết điểm trong lĩnh vực chuyên môn là người ta thường cho rằng sự ràng buộc này không xuất phát từ một tà thần, tất cả được quy cho vấn đề tâm lý.

Thật không may, nhiều nhà lãnh đạo trong Giáo Hội cũng không biết rằng sự đau khổ của cá nhân này là từ một tà thần, và các giáo sĩ thường không biết cách phân biệt giữa sự đau đớn tâm lý và đau đớn tinh thần, và vì vậy họ không có kiến thức, khả năng hoặc sự tin tưởng để giải thoát người này. Sự sai lầm trong vấn đề mục vụ là lại giới thiệu người này trở lại thế giới y học chữa bệnh, sự đau khổ sâu xa nhất của họ vẫn không được chạm đến.

Một cách tiếp cận quan trọng là bắt đầu cung cấp Bí Tích Hoà Giải, vì ơn sủng mạnh mẽ của bí tích này thường là yếu tố then chốt để được tự do: chữa lành tâm lý và đau khổ tinh thần và giải thoát nhiều tà thần. Sau bí tích này, Bí Tích Xức Dầu là một nguồn bí tích đầy ơn sủng để chữa lành “bệnh tật” trong mọi mức độ của bản tính con người.

Vai trò của giáo dân là gì? Ngày nay, giáo dân được huấn luyện chuyên môn trong ngành cố vấn và chữa trị, họ có đời sống cầu nguyện chiêm niệm, có sự quyết tâm tôn trọng và trung thành với huấn quyền, nhiều người được ban ơn đoàn sủng của Chúa Thánh Thần.

Qua kinh nghiệm của phong trào Canh Tân Đoàn Sủng (charismatic renewal), nhiều giáo dân thực sự để ý đến quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân và đưa quyền lực này vào công việc, họ nhìn nhận rằng quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong tác vụ chữa bệnh và vì vậy họ cảm nghiệm được sự chữa lành nơi chính bản thân và khách hàng của họ.

Các chuyên gia trị liệu bắt đầu phân biệt giữa sự đau khổ tâm lý và sự hiện diện của tà thần. Với sự khuyến khích từ các linh mục là những người khích lệ và phân định sự phát triển các ơn linh thiêng, các ngài khuyến khích giáo dân tham dự tác vụ giải thoát. Trên ba mươi lăm năm qua, nhiều chuyên gia và người thường đã cảm nghiệm được ơn đoàn sủng có uy thế mà đã đem lại sự tự do qua tác vụ chữa lành mà sự giải thoát chỉ là một thành phần.

KINH CHỮA LÀNH VÀ GIẢI THOÁT

XIN ƠN CỨU ĐỘ
(Canh tân đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô)

Lạy Chúa Giêsu, xin đến với tâm hồn con. Con ao ước Ngài là Chúa của đời con, để con có thể trở nên Con Cái Sự Sáng để biết Chúa là Đấng Cứu Độ của con – vì con biết và tin rằng Ngài đã chết trên thập giá vì tội lỗi của con. Và ngày thứ ba Ngài đã sống lại từ cõi chết và Ngài sẽ lại đến trong vinh quang.
Con tin tưởng vào sự tha thứ của Ngài và con ao ước được Ngài giúp con tránh khỏi các cám dỗ vì chúng sẽ tách biệt con khỏi tình yêu muôn đời của Ngài. XIN GIẢI THOÁT VỀ TINH THẦN

Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu cho (tên) ………. được thanh gươm hai lưỡi của Chúa Thánh Thần tách khỏi những gì không thuộc về Chúa. Con cảm tạ và ngợi khen Chúa.

XIN GIẢI THOÁT

Nhân danh Chúa Giêsu, ta lấy quyền năng trên từng tà thần và mọi tà thần đã tấn công (tên…...), và ta buộc ngươi phải tránh xa.

XIN CHE CHỞ

(Ai được ơn nhận biết tà thần và xua đuổi ác thần phải đọc kinh này để được che chở và cầu cho người khác được giải thoát)

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Nhân danh Chúa Giêsu, tôi lấy quyền năng trên mọi sức lực ác thần trong không khí, trong đất, trong nước, trong đất sâu, trong thiên nhiên và trong lửa. Nhờ lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ sức mạnh được ban cho tôi qua cái chết trên thập giá của Đấng Cứu Thế, Đấng đã chiến thắng Satan và đoàn lũ độc ác của nó, TÔI RA LỆNH CHO MỌI THẦN DỮ PHẢI BỊ TRỤC XUẤT. Satan, ngươi không có quyền quấy phá bất cứ con cái nào của Thiên Chúa hoặc dùng mưu mẹo để đưa họ vào sự tăm tối thuộc lĩnh vực của ngươi. Họ đã được Thiên Chúa dựng nên để giao hảo với Người khi Người ở trong lời cầu nguyện của họ và Người chuẩn bị cho họ một chỗ trong Vương Quốc Thiên Chúa để vinh danh Người.

Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến chính mình làm hy lễ cao cả để thân xác con người có thể trở nên Đền Thờ Thiên Chúa để chúng tôi thờ phượng và yêu mến Người là Chúa của đời sống chúng tôi vì chúng tôi muốn được làm Con Cái Sự Sáng.
Nhờ quyền năng được ban cho tôi, tôi che chở chính tôi và gia đình tôi với Máu Châu Báu của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Cứu Chuộc của tôi, để chúng tôi được bảo vệ khỏi lửa hoả ngục.

Chúng con cầu xin Chúa Giêsu cho những ai được đặt trên con đường giải thoát, nhờ ơn của Chúa, họ sẽ được thoát khỏi mọi ràng buộc vì bị lừa dối. Xin Chúa luôn chúc lành cho họ khi họ nhìn đến Ngài, là Thầy và Chúa của họ.

XIN QUYỀN NĂNG

Nhân danh Chúa Giêsu, tôi lấy quyền năng để trói buộc mọi quyền lực và sức lực trong không khí, trong đất, trong nước, trong lòng đất, trong âm phủ, trong thiên nhiên và trong lửa. Lậy Chúa, Ngài là Chúa của toàn thể vũ trụ và qua tạo vật Ngài được Vinh Quang. Trong Thánh Danh Ngài, tôi trói buộc mọi sức lực ác thần mà chúng đến tấn công chúng tôi và gia đình chúng tôi, và tôi ghi dấu mọi người chúng tôi với sự bảo vệ của Máu Châu Báu Chúa đã đổ ra vì chúng tôi trên Thánh Giá.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin Mẹ bảo vệ và cầu bầu với Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con và gia đình, xin bao phủ chúng con với áo choàng tình yêu của Mẹ để quân thù phải nản lòng.

Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần của chúng tôi, xin hãy đến bảo vệ chúng tôi và gia đình chúng tôi trong cuộc chiến chống với mọi ác thần đang lởn vởn trên trái đất.

Nhân danh Chúa Giêsu, tôi trói buộc và ra lệnh cho tất cả quyền lực và sức lực của ác thần phải ngay lập tức xa lánh chúng tôi, căn nhà và đất đai của chúng tôi. Và chúng con cảm tạ Chúa Giêsu vì Chúa trung thành và nhân hậu. Amen.

(đọc Kinh Kính Mừng)

XIN PHÁ LỜI NGUYỀN CÓ TÍNH CÁCH DI TRUYỀN 
TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ quyền năng của Lời Chúa, tôi lấy lưỡi gươm của Thần Khí để tách lìa tôi khỏi mọi tội lỗi, mọi khuyết điểm, mọi tính nết cá biệt, mọi hỗn loạn chi bộ, và mọi bừa bãi của các thế hệ trước. Tôi tách mình ra khỏi mọi trói buộc linh hồn cách bệnh hoạn và mọi hình thức cạm bẫy, và cắt đứt khỏi mọi ràng buộc không phải từ Thiên Chúa. Tôi đặt thánh giá của Người giữa tôi và cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn hữu và bất cứ sự tương giao bệnh hoạn nào mà bạn hữu và thân thuộc tôi đã từng có với người khác trong quá khứ. Tôi cắt đứt mọi ràng buộc này vì không thuộc về Chúa, để trở về thời gian ban đầu, và nhờ lưỡi gươm của Chúa Thánh Thần, và nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tôi tuyên bố rằng giờ đây tôi đã được tháo gỡ, được tự do làm con cái Thiên Chúa mà Chúa đã muốn cho tôi.

XIN CHỮA LÀNH GIA TỘC

Lạy Cha trên trời, con đến trước mặt Cha như một đứa con cần đến sự trợ giúp của Cha. Con có những nhu cầu về thể chất, tình cảm, tinh thần, và giữa các cá nhân. Lạy Cha, phần nhiều khó khăn này gây nên bởi chính khuyết điểm, sự chểnh mảng, và tội lỗi của con, vì vậy con khiêm tốn xin Cha tha thứ. Con cũng xin Cha tha thứ cho tội lỗi của tổ tiên con, mà lỗi lầm của họ đã ảnh hưởng đến con dưới những hình thức xu hướng xấu, thói quen xấu, và những lỗi lầm nơi thân xác, tâm trí và linh hồn. Xin Cha hãy chữa lành mọi sự rối loạn này.

Với sự trợ giúp của Cha, con thành thật tha thứ cho mọi người, dù còn sống hay đã chết ở trong gia tộc, là những người đã trực tiếp xúc phạm đến con, hoặc những người con yêu mến, hoặc những người mà tội lỗi của họ đã gây nên những đau khổ và rối loạn hiện tại cho con. Nhân danh Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, con xin Cha hãy giải thoát con và toàn thể gia tộc con khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Xin cứu thoát mọi phần tử còn sống hay đã chết trong gia tộc con—kể cả những người con nuôi, và những ai thuộc họ hàng xa—cho họ khỏi bị ràng buộc bởi mọi hình thức ô uế.

Lạy Cha trên trời, vì sự lưu tâm ưu ái của Cha, và vì Máu châu báu đã đổ ra của Đức Giêsu, Con Cha, xin Cha rộng ban phúc lành cho con, và mọi thân thuộc còn sống hay đã chết. Xin Cha chữa lành mọi hậu quả xấu đã lan tràn trong các thế hệ quá khứ, và xin Cha ngăn chặn các hậu quả ấy cho khỏi lan truyền sang các thế hệ tương lai trong gia tộc của con.

Một cách tượng trưng, con đặt thánh giá của Chúa Giêsu lên đầu mỗi người trong gia tộc con, và giữa các thế hệ; con xin Cha hãy để máu thanh sạch của Chúa Giêsu tẩy rửa dòng máu trong gia tộc con. Xin đặt các thiên thần trấn ngự chung quanh chúng con, và cho phép Tổng Lãnh Thiên Thần Ra-pha-en, là quan thầy của sự chữa lành, ban phát sức mạnh chữa lành thánh thiêng cho mọi người chúng con, ngay cả những nơi phát sinh bệnh tật. Xin Cha ban sức mạnh đặc biệt cho các thiên thần bản mệnh của mọi phần tử trong gia đình con, để các thiên thần chữa lành, bảo vệ, dẫn dắt, và khích lệ chúng con trong mọi nhu cầu hàng ngày. Xin Cha tuôn đổ sức mạnh chữa lành ấy ngay giây phút này, và nếu Cha cho phép, xin hãy để sức mạnh ấy tiếp tục trong đời sống chúng con.

Lạy Cha, xin hãy thay thế mọi ràng buộc trong gia tộc con với một ràng buộc thánh thiện trong tình yêu gia đình. Và xin giúp con liên kết thật sâu đậm với Cha, nhờ Chúa Thánh Thần, với Đức Giêsu, Con Cha. Xin hãy để gia đình của Ba Ngôi Cực Thánh thấm nhập vào gia đình chúng con với sự hiện diện dịu dàng, đầm ấm, đầy yêu thương, để gia đình chúng con có thể nhận biết và thể hiện tình yêu ấy trong mọi tương giao. Chúng con dâng lên Cha cả những nhu cầu mà chúng con không biết. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

KINH CẦU XIN CHỐNG VỚI SATAN VÀ CÁC THIÊN THẦN NỔI LOẠN

Được ban bố theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Lêo XIII. Đức Thánh Cha cổ vũ các linh mục phải đọc kinh này thường xuyên nếu có thể, như một hình thức trừ quỷ đơn sơ để kềm chế quyền lực của quỷ và ngăn cản chúng đừng gây thiệt hại. Các tín hữu cũng có thể tự mình đọc, vì cùng mục đích như bất cứ kinh nguyện nào khác đã được phê chuẩn. Đề nghị hãy sử dụng kinh này bất cứ lúc nào nghi ngờ có hành động của ma quỷ, gây nên sự độc ác nơi loài người, những cám dỗ mạnh mẽ và ngay cả bão tố và nhiều loại tai ương. Kinh này có thể được dùng như một hình thức long trọng để trừ quỷ. Nếu vậy phải do linh mục đọc, nhân danh Giáo Hội và với sự cho phép của đức giám mục sở tại.

KINH CẦU XIN THÁNH MICAE, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, là Hoàng Tử của Đạo Binh Thiên Đàng vinh quang nhất, xin bảo vệ chúng tôi trong cuộc chiến chống với các lãnh thần và quyền thần, chống với kẻ cai trị thế giới tối tăm, chống với các thần độc ác ở trên cao (Ep 6:12). Xin hãy đến trợ giúp loài người mà Thiên Chúa đã dựng nên giống như Người, và Người đã cứu chuộc họ với một giá rất đắt, để họ thoát khỏi quyền lực của ma quỷ.

Hội Thánh tôn kính ngài như người giám hộ và bảo vệ: Chúa đã giao cho ngài các linh hồn được cứu chuộc để được dẫn dắt vào thiên đàng. Bởi đó, ngài hãy xin Thiên Chúa Bình An dẫm nát Satan dưới chân, để nó không còn bắt giữ được ai và gây thiệt hại cho Giáo Hội. Xin hãy dâng lời cầu lên Đấng Tối Cao để lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng tôi ngay tức thì; xin hãy cầm giữ “con rồng, con rắn xưa, mà nó là ác quỷ và Satan”, hãy trói buộc nó và quăng nó vào hố sâu không đáy “để nó không còn mê hoặc các quốc gia” (Kh 20:2).

KINH TRỪ QUỶ

Nhân danh Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Thiên Chúa của chúng tôi, được kiên cường bởi sự Cầu Bầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, của Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và các Thánh (và nhờ thẩm quyền thánh thiện của tác vụ này) chúng tôi tin tưởng gánh lấy việc đẩy lui những cuộc tấn công và lừa dối của ác quỷ.

Thánh vịnh 67: Thiên Chúa đứng lên: kẻ thù của Người chạy tán loạn và kẻ ghét Người phải lẩn trốn Thánh Nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

X: Đây là Thánh Giá Chúa, hãy chạy trốn hỡi đoàn lũ quân thù.
Đ: Người đã chiến thắng, Sư Tử của chi tộc Giuđa, miêu duệ của Đavít.

X: Lạy Chúa, xin lòng thương xót Chúa ngự trên chúng tôi.
Đ: Thật lớn lao như sự trông cậy của chúng tôi nơi Chúa.

(Trong phần sau đây, nếu là một linh mục cử hành Nghi Thức Trừ Quỷ, người sẽ ban dấu thánh giá, nếu là một giáo dân, họ tự làm dấu Thánh Giá trong thinh lặng)

Chúng ta xua đuổi ngươi ra khỏi chúng ta, bất cứ ngươi là ai, các thần nhơ nhớp, mọi quyền lực satan, mọi kẻ xâm lăng từ hoả ngục, mọi đoàn lũ độc ác, mọi phe phái và bè đảng: nhân Danh và bởi quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, + ngươi bị nắm lấy và tống ra khỏi Giáo Hội của Chúa, và ra khỏi các linh hồn được dựng nên trong hình ảnh và giống như Thiên Chúa, và họ đã được cứu chuộc bởi Máu Châu Báu của Chiên Thiên Chúa. 
+ Là con rắn xảo quyệt nhất, ngươi sẽ không còn dám dối gạt loài người, bách hại Giáo Hội, quấy nhiễu người được Chúa tuyển chọn và sàng lọc họ như lúa. 
+ Thiên Chúa Tối Cao ra lệnh cho ngươi. + Đấng mà ngươi vô cùng xấc láo muốn ngang bằng: “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4). 
+ Thiên Chúa Cha ra lệnh cho ngươi + Thiên Chúa Con ra lệnh cho ngươi + Chúa Thánh Thần ra lệnh cho ngươi, 
+ Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, ra lệnh cho ngươi; + Đấng đã cứu chuộc loài người vượt trên sự ghen tị của ngươi, Người “khiêm tốn tự hạ, trở nên vâng phục cho đến chết” (Pl 2:8). Đấng đã xây dựng Giáo Hội của Người trên đá vững chắc và tuyên bố rằng các cửa hoả ngục sẽ không thắng nổi, bởi vì Người ở với Giáo Hội “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). 
+ Dấu Thánh Giá ra lệnh cho ngươi, + cũng như các mầu nhiệm của Đức Tin Kitô Giáo, 
+ Mẹ Thiên Chúa đầy vinh hiển, Đức Trinh Nữ Maria, ra lệnh cho ngươi, + bởi sự khiêm tốn của người mà ngay giây phút đầu tiên của sự Thụ Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, người đã đạp dập đầu ngươi.
+ Đức tin của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của các Tông Đồ ra lệnh cho ngươi.
+ Máu của các Thánh Tử Đạo và sự can thiệp sùng tín của các thánh ra lệnh cho ngươi.
Vì thế, hỡi con rồng bị nguyền rủa, và ngươi, đoàn lũ ác quỷ, nhờ Thiên Chúa hằng sống + nhờ Thiên Chúa thật + nhờ Thiên Chúa thánh thiện + nhờ Thiên Chúa “Đấng quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16), chúng ta bắt ngươi phải thề chấm dứt lừa dối con người và chấm dứt đổ xuống họ độc dược là án phạt đời đời; hãy chấm dứt làm thiệt hại Giáo Hội và cản trở sự tự do của Giáo Hội. Hãy xéo đi, hỡi Satan, tên sáng chế và tinh thông mọi lừa bịp, kẻ thù của ơn cứu độ con người. Hãy nhường chỗ cho Chúa Kitô mà trong Người không chút vết tích hoạt động của ngươi; hãy nhường chỗ cho Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền đã được Chúa Kitô chuộc bằng giá Máu của Người. Hãy cúi đầu dưới Bàn Tay quyền năng của Thiên Chúa; hãy run sợ và lẩn trốn khi chúng ta kêu cầu Danh Thánh đáng kính sợ của Chúa Giêsu, chính Danh này làm cho mọi hoả ngục phải run rẩy, chính Danh này mà các Dũng Thần, Quyền Thần và Quản Thần trên trời phải khiêm tốn quy phục, chính Danh này mà Thần Kêrubim và Sêraphim phải không ngừng chúc tụng: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các Đạo Binh.

X: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu.
Đ: Và hãy để tiếng con than van kêu đến Chúa.

X: Chúa ở cùng anh chị em.
Đ: Và ở cùng cha (thầy/ông/bà/anh/chị).

Chúng ta hãy cầu nguyện. Lậy Thiên Chúa của Thiên Đàng, Thiên Chúa của Trái Đất, Thiên Chúa của các Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổ Phụ, Thiên Chúa của các Ngôn Sứ, Thiên Chúa của các Tông Đồ, Thiên Chúa của các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa của các Thánh bị tù đầy vì đức tin, Thiên Chúa của các Thánh Trinh Nữ, Thiên Chúa là đấng có quyền ban sự sống sau khi chết, và sự nghỉ ngơi sau khi lao nhọc, bởi vì ngoài Ngài ra không có Chúa nào khác, vì Ngài là Tạo Hoá dựng nên muôn loài, hữu hình và vô hình, triều đại Người vô cùng vô tận, chúng con khiêm tốn phủ phục trước vẻ Uy Nghi rạng ngời của Ngài và chúng con nài xin Ngài giải thoát chúng con khỏi mọi áp bức của mọi ác thần trong hoả ngục, khỏi mọi mưu chước, dối trá và sự hung ác của chúng; ôi lậy Chúa, xin hãy đoái hoài ban cho chúng con sự bảo vệ mạnh mẽ của Ngài và gìn giữ chúng con được an lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ôi lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mưu chước quỷ dữ. Để Giáo Hội phục vụ Chúa trong bình an và tự do, xin Chúa lắng nghe chúng con. Để Chúa nghiền nát mọi kẻ thù của Giáo Hội, xin Chúa lắng nghe chúng con.
(rảy nước thánh ở những chỗ có thể)

(theo bản “Prayer Against Satan and The Rebellious Angels” đã được phê chuẩn Henri O.M.I. – Vicar Apostolic of James Bay – August 15, 1967)

KINH CẦU

Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin hãy che chở chúng tôi trong cuộc chiến; xin hãy bảo vệ chúng tôi khỏi sự độc ác và mưu chước của ma quỷ. Xin Thiên Chúa khiển trách nó, chúng tôi khiêm tốn cầu xin ngài, ôi Hoàng Tử của đạo binh Thiên Quốc, nhờ quyền năng thần thánh của ngài, hãy quăng vào hoả ngục Satan và các ác thần mà chúng đang lởn vởn trên thế gian để tìm cách hãm hại các linh hồn. Amen.

 

ẢNH THÁNH GIÁ CỦA THÁNH BIỂN ĐỨC

 

Ảnh Thánh Giá của T. Benedict

 

Ảnh Thánh Giá của Thánh Biển Đức xuất phát từ sự sùng kính của thánh nhân đối với Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân đã dùng ảnh này để xua đuổi ma quỷ.
Qua nhiều thế kỷ, ảnh này trở nên phổ biến nhờ các giáo hoàng ban nhiều ân xá.
Nhiều Kitô Hữu cảm nghiệm được sự che chở khỏi quỷ dữ khi đeo ảnh này. Chúng ta được khuyên hãy đeo ảnh này, vừa như một dấu chỉ kính mến Thánh Biển Đức, và vừa như một khiên thuẫn che chở chúng ta khỏi bất cứ sự dữ nào.

Ý Nghĩa các Dấu Hiệu Trên Ảnh

Mặt trước của ảnh và chung quanh hình thánh nhân có một hàng chữ Latinh là lời mong ước dưới hình thức cầu xin: “Eius in obitu nostro praesentia muni amur” (Sự hiện diện của Ngài là khiên thuẫn của tôi trong giờ lâm tử)

Và ở mặt sau có những chữ tắt hợp thành lời trừ quỷ:
C.S P.B           Crux Santi Patris Benedicti (Thập giá của cha thánh Biển Đức)
C.S.S.M.L.      Crux Santa Sit Mihi Lux (Nguyện xin Thánh Giá là ánh sáng của tôi)
N.D.S.M.D     Non Draco Sit Mihi Dux (Đừng để con rồng là người lãnh đạo tôi)
V.R.S.             Vade Retro, Satana (Satan, hãy lui đi!)
N.S.M.V.        Nunquam Suadeas Mihi Vana (Đừng dụ dỗ ta với những lừa dối)
S.M.Q.L.         Sunt Mala Quae Libas (Điều ngươi cống hiến thì xấu xa tội lỗi)
I.V.B.              Ipse Venena Bibas (Hãy uống lấy sự độc hại của ngươi)

Làm Phép Ảnh Thánh Biển Đức

(Linh mục hay phó tế mang dây stola trắng)

X: Sự trợ giúp của chúng tôi ở nơi danh Chúa.
Đ: Là Đấng tạo thành trời đất.

Nhân danh Thiên Chúa, là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất, biển khơi, và mọi sự ở trong đó, tôi xua đuổi ma quỷ ra khỏi (các) ảnh này. Xin Thiên Chúa tiêu diệt và trục xuất mọi quyền lực của ác thần, mọi sự tấn công của ma quỷ, mọi sự lừa dối của Satan ra khỏi (các) ảnh này, để có thể đem lại sức mạnh hồn xác cho tất cả những ai đeo ảnh này. Chúng con cầu xin nhân danh Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần; với lòng yêu mến chúng con cũng cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết và để thanh tẩy thế giới với lửa. Amen.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha

X: Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. 
Đ: Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

X: Xin cứu chuộc tôi tớ Chúa.                                   
Đ: Là những người tin tưởng vào Chúa.

X: Ôi lạy Chúa, xin trở nên thành luỹ sức mạnh của chúng con.  
Đ: Để chống lại sức mạnh của kẻ thù.

X: Chúa sẽ ban sức mạnh cho dân Người.     
Đ: Chúa sẽ chúc lành cho dân Người với bình an.

X: Ôi lạy Chúa, từ thánh điện, xin giúp đỡ chúng con. 
Đ: Và từ Xion xin hãy bảo vệ chúng con.

X: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu.     
Đ: Và xin đón nhận lời than van của con.

X: Chúa ở cùng anh chị em.                           
Đ: Và ở cùng cha (thầy).

Chúng ta hãy cầu nguyện.


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng ban phát mọi điều thiện hảo, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, qua sự cầu bầu của Thánh Bênêđíctô, hãy tuôn đổ ơn lành của Chúa ( + ) trên ảnh này, được in lời và dấu hiệu linh thiêng, để tất cả những ai đeo ảnh này và quyết tâm thi hành việc tốt lành, sẽ được sức khoẻ hồn xác, được tha thứ mọi tội lỗi, và được ban ơn thánh. Với lòng thương xót Chúa nâng đỡ, xin cho họ có thể chống trả mọi cám dỗ và những lừa dối của ma quỷ, và vì vậy họ trở nên thực sự thánh thiện và tinh tuyền trong ánh mắt của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Đ: Amen.

Chúng ta hãy cầu nguyện.


Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì sự cứu chuộc thế gian, Ngài đã vui lòng chịu sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài chịu cắt bì, bị người Do Thái tẩy chay, bị Giuđa phản bội, bị trói buộc, bị đội mạo gai, bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tên trộm, bị lưỡi đòng đâm thâu qua, và sau cùng bị chết trên thập giá. Nhờ cuộc Khổ Nạn vô cùng thánh thiện của Chúa, xin Ngài xua tan mọi mưu chước và lừa dối của ma quỷ ra khỏi những người đang kêu cầu danh Chúa, khi họ dùng ảnh này với những lời và dấu hiệu linh thiêng. Xin dẫn đưa họ đến thiên đàng cứu độ cách an toàn,  là nơi Ngài hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin ơn lành của Thiên Chúa Toàn Năng ( +) là Cha, và Con, và Thánh Thần ngự trên (các) ảnh này và trên những ai dùng ảnh ấy, và xin cho ơn lành này được tồn tại muôn đời.
Đ: Amen.

(Linh mục, phó tế rảy nước thánh trên ảnh)

LỜI CẦU XIN TIÊU DIỆT CÁC TỔ CHỨC PHÙ THUỶ

(Một thừa tác viên chức thánh có quyền siêu nhiên để tiêu diệt các phù thuỷ qua tác vụ giải thoát của họ.)

Chỉ xin tiêu diệt tổ chức phù thuỷ trước hoặc sau Thánh Lễ. Đừng nhắc nhở gì đến phù phép ma quỷ trong Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, đọc “Kinh Xin Tiêu Diệt Các Phù Thuỷ Trong Vùng”. Có thể đọc trước Thánh Lễ nhưng không bao giờ đọc trong Thánh Lễ.

Trước Thánh Lễ - Làm dấu thánh giá, xin Chúa ban quyền năng và kinh Kính Mừng.

KINH XIN TIÊU DIỆT CÁC PHÙ THUỶ TRONG VÙNG

Nhân danh Chúa Giêsu, tôi làm chủ quyền năng trên mọi thầy pháp, mọi người thờ Satan và phù thuỷ đang tụ tập trong vùng …………….. Và tôi phá vỡ dấu ấn khế ước của chúng, không bao giờ chúng có thể sử dụng quyền năng của chúng nữa.

SAU THÁNH LỄ

Nhân danh Chúa Giêsu tôi làm chủ quyền năng trên bất cứ ai toan tính lấy Mình Thánh để dâng cho ma quỷ.

XIN GƯƠM CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu cho (tên) ………. được thanh gươm hai lưỡi của Chúa Thánh Thần tách khỏi những gì không thuộc về Chúa. Con cảm tạ và ngợi khen Chúa.

XIN TỪ BỎ HOẠT ĐỘNG CỦA MA QUỶ

Nhân danh Chúa Giêsu từ bỏ mọi hoạt động huyền bí

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tôi từ bỏ mọi hoạt động trong sự huyền bí, nhất là trong lãnh vực …………… ; và tôi từ bỏ mọi tà thần không thuộc về Chúa Thánh Thần mà tôi đã dính dáng. (3 lần)

Lập lại lời thề khi rửa tội.

Xin ơn Chúa Thánh Thần

(rất hiệu quả khi cùng cử hành với bí tích hoà giải)

Pt Giuse Trần Văn Nhật dịch từ tài liệu Anh ngữ

Trích nguoitinhuu.com