Thánh Thần

Bạn đã nhận được Thánh Thần chưa?

Này bạn ơi !

Cho dù tôi có đi tới nơi này, xứ nọ, tiểu bang kia để rao giảng Lời Chúa, để rồi có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không quan trọng, chỉ có một điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh với bạn là:

Từ khi bạn tin vào Chúa, bạn đã đón nhận Chúa Thánh Thần chưa hả? Bạn đã được đầy tràn Thánh Thần quyền năng từ trên cao chưa nào ?

Vì đó chính là tài sản rất cao quý của Giáo Hội đấy  - tức là được tràn đầy quyền năng Chúa Thánh thần như các Thánh Tông Đồ khi xưa đó mà, tới độ mà Thiên Chúa có thể đặt cánh tay của Ngài lên trên tay bạn, vào bất cứ lúc nào, ở đâu, thì chúng ta cũng sẽ luôn thi hành ý muốn tốt lành của Ngài lúc đó .

Một cuộc đời khi đã đầy tràn Chúa Thánh Linh rồi sẽ chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi đâu bạn ơi ! Các anh chị nào đã nhận lửa Thánh Linh thì cũng đều nhận ra là mình bị thôi thúc trong lòng phải làm một cái gì cho vinh danh Thiên Chúa như đi phục vụ Chúa qua chữa lành, có đời sống kết hợp thân mật với Chúa hơn, nồng độ yêu Chúa  tăng hơn lên mỗi ngày.

Có phải chúng ta đã xuất phát từ dưới chân thập giá không nào, là nơi có sự vô đạo, sự sỉ nhục và sau cùng là cái chết. Mà cũng chính cái chết của Đấng  trên  thập giá này, mới mang lại quyền năng sự sống lại trong vinh quang Thiên Chúa Cha, mới mang lại quyền năng sự sống đầy uy lực trong Thánh Thần .

Nói cách khác, là được đổ đầy lửa,và dầu Thánh Linh, chúng ta sẽ tiến lên từ "vinh quang  này tới vinh quang vinh  khác" qua việc rao giảng , đặt tay,  chữa lành, đuổi sự dữ, trong vinh quang Thiên Chúa đem người ta đến gần, làm quen và yêu mến Ngài.

Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng: - Phép rửa trong Thánh Thần cũng đồng nghĩa với một đời sống phải càng ngày càng thanh sạch nhiều hơn, sám hối nhiều hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa !

Chính quyền năng Thánh Thần,

Giúp ta thắng tội lỗi

Giúp trong sạch bên trong

Quyền năng ngày ngử Tuần


Sự xức dầu là điều rất, rất là cần thiết cho Giáo Hội hơn bao giờ hết.

Khi Quyền năng của Thiên  Chúa  hiện diện rỏ rệt, thì những người chung quanh ai cũng có thể nhận ra được  !sw

am nl