Giáo hoàng Phanxicô - Con người của cầu nguyện

Mục lục

 • Lời cám ơn
 • Dẫn nhập

Francis-man_of_prayerPhần I: Ngày xuân đó đã thay đổi cuộc đời của tôi

 • Chương 1: Ngôn ngữ và ký ức của Ngài. 
 • Chương 2: Ngày xuân đó. 
 • Chương 3: Những ngày khó khăn dưới chế độ độc tài
 • Chương 4: Bước đường thăng tiến của một con người khiêm tốn

Phần II: Hồng y của các tu sĩ Dòng Tên

 • Chương 5: Các tu sĩ Dòng Tên. 
 • Chương 6: Hỗ trợ giáo hoàng Gioan Phaolô II trong mục vụ của ngài ở Mỹ châu
 • Chương 7: Vị giáo hoàng tiềm tàng nhường chức cho ứng viên giáo hoàng người Đức
 • Chương 8: Mật nghị hồng y năm 2013

Phần III: Năm thách đố

 • Chương 9: Giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỵ La Tinh
 • Chương 10: Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên
 • Chương 11: Đối diện với Hiện đại và Toàn cầu hóa
 • Chương 12: Đối diện với các tai tiếng của Giáo hội Công giáo
 • Chương 13: Vị giáo hoàng khiêm nhượng, bạn của người nghèo

Kết luận

 • Mười câu nói thể hiện niềm tin của đức giáo hoàng
 • Các niên sử