Noi Gương Đức Kitô

NoiGuongDucKito_logo

(từ cuốn "The Imitation of Christ" do Aloysius Croft dịch từ nguyên bản tiếng La Tinh)
Cuốn 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO ĐỜI SỐNG CỦA LINH HỒN

Chương 8: Tránh Xa Việc Quá Thân Mật

Đừng mở lòng cho bất cứ ai, nhưng hãy thảo luận công việc với người khôn ngoan và kính sợ Thiên Chúa. Đừng bè bạn với người xa lạ và trẻ tuổi. Đừng bợ đỡ người giầu, và đừng thích giao du với nhân vật vĩ đại. Hãy làm bạn với người khiêm tốn và đơn sơ, với người chân thành và có nhân đức, và nói với họ về những điều có giáo dục. Đừng thân mật với bất cứ phụ nữ nào, nhưng hãy đưa mọi phụ nữ tốt lành về với Thiên Chúa. Hãy chỉ tìm kiếm sự thân mật với Thiên Chúa và các thiên thần, và tránh được con người để ý.

Chúng ta phải bác ái với mọi người nhưng lại suồng sã với mọi người thì không thiết thực. Đôi khi điều xảy ra là một người thích được nổi tiếng giữa những người không quen biết, nhưng đồng thời lại bị coi thường bởi những người biết rõ. Thường chúng ta nghĩ mình sẽ làm hài lòng người khác bởi sự hiện diện nhưng thay vào đó chúng ta lại làm họ bực mình vì những lỗi lầm mà họ thấy nơi chúng ta.