Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


Mục Lục

I) Lời nguyện dâng hiến

II) Tựa Của Tác Giả

III) PHẦN THỨ NHẤT

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 • Chương 01 - Phác họa đời sống thánh thiện
 • Chương 02 - Đặc tính và tuyệt hảo của lòng đạo đức
 • Chương 03 - Đời thánh đức thích hợp với mọi bậc và mọi chức nghiệp
 • Chương 04 - Cần người hướng dẫn để bước và tiến bộ trong đời đạo đức
 • Chương 05 - Trước hết phải thanh tẩy linh hồn
 • Chương 06 - Đợt thanh tẩy đầu tiên : Tẩy trừ tội trọng
 • Chương 07 - Thứ hai : Phải tẩy trừ lòng quyến luyến tội lỗi
 • Chương 08 - Cách thi hành đợt thanh tẩy thứ nhì
 • Chương 09 - Bài suy ngắm thứ nhất : Về sự tạo thành
 • Chương 10 - Bài suy ngắm hai : Vì mục đích nào ta được dựng nên ?
 • Chương 11 - Bài suy ngắm 3 : Các ơn huệ của Thiên Chúa
 • Chương 12 - Bài suy ngắm 4 : Suy về tội lỗi
 • Chương 13 - Bài suy ngắm 5 : Suy về sự chết
 • Chương 14 - Bài suy ngắm 6 : Cuộc phán xét
 • Chương 15 - Bài suy ngắm 7 : Hỏa ngục
 • Chương 16 - Bài suy ngắm 8 : Thiên đàng
 • Chương 17 - Bài suy ngắm 9 : Chọn Thiên Đàng
 • Chương 18 - Bài suy ngắm 10 : Linh hồn chọn đời sống thánh đức
 • Chương 19 - Cách xưng tội chung
 • Chương 20 - Bản tuyên ngôn chân chính để ghi tạc sự quyết tâm phụng sự Thiên Chúa và để kết thúc việc thống hối
 • Chương 21 - Kết thúc việc thanh tẩy đầu tiên ấy
 • Chương 22 - Phải thanh tẩy các vấn vương tội nhẹ
 • Chương 23 - Phải tẩy trừ lòng yêu chiều các cái vô ích và nguy hiểm
 • Chương 24 - Phải tẩy trừ xu hướng xấu

PHẦN THỨ HAI

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 • Chương 01 - Nguyện ngắm cần thiết
 • Chương 02 - Phương pháp vắn giúp nguyện ngắm Việc chuẩn bị : Trước hết : nhớ mình trước mặt Chúa
 • Chương 03 - Điểm thứ hai của việc chuẩn bị là cầu khẩn
 • Chương 04 - Điểm thứ ba của việc chuẩn bị là trình bày Mầu Nhiệm
 • Chương 05 - Phần thứ hai của việc nguyện ngắm : các điều suy niệm
 • Chương 06 - Phần thứ ba của việc nguyện ngắm : Các tâm tình cảm mến và điều dốc lòng
 • Chương 07 - Phần kết luận ; và bó hoa thiêng liêng
 • Chương 08 - Đôi lời dặn hữu ích về việc suy ngắm
 • Chương 09 - Sự khô khan lúc nguyện ngắm
 • Chương 10 - Các việc đạo đức buổi sáng
 • Chương 11 - Việc đạo đức buổi chiều. Việc xét mình
 • Chương 12 - Việc tĩnh tâm, cầm trí
 • Chương 13 - Các khát vọng, lời nguyện tắt và ý tưởng lành thánh
 • Chương 14 - Thánh lễ và cách dự
 • Chương 15 - Việc đạo đức chung và công khai
 • Chương 16 - Lòng tôn sùng và cầu khẩn các thánh
 • Chương 17 - Cách nghe và đọc Lời Chúa
 • Chương 18 - Biết lãnh các ơn soi sáng thúc giục
 • Chương 19 - Xưng tội
 • Chương 20 - Siêng năng rước lễ
 • Chương 21 - Cách dọn mình rước lễ

PHẦN THỨ BA

Gồm các lời chỉ dẫn giúp thực hành nhân đức.

 • Chương 01 - Tập nhân đức, phải biết chọn lựa
 • Chương 02 - Tiếp Chương trên : Chọn lựa các nhân đức
 • Chương 03 - Đức kiên nhẫn
 • Chương 04 - Đức khiêm nhường bên ngoài
 • Chương 05 - Đức khiêm nhường bên trong
 • Chương 06 - Khiêm nhường làm ta yêu quý sự hèn hạ của mình
 • Chương 07 - Cách bảo vệ thanh danh khi tập đức khiêm nhường
 • Chương 08 - Đức hiền từ đối với đồng loại Phương thế chữa tính nóng
 • Chương 09 - Hiền từ với chính mình
 • Chương 10 - Phải lo công việc cách chu đáo, không hấp tấp và xao xuyến
 • Chương 11 - Sự vâng phục
 • Chương 12 - Đức thanh khiết cần thiết
 • Chương 13 - Lời khuyên bảo giúp giữ đức thanh khiết
 • Chương 14 - Tinh thần nghèo khó giữa giàu sang
 • Chương 15 - Cách thực hành đức khó nghèo thực tế, dù sống trong giàu sang
 • Chương 16 - Cách sống giàu trong tinh thần tuy nghèo về của cải
 • Chương 17 - Tình bằng hữu Trước hết : Tình bè bạn xấu và lố lăng
 • Chương 18 - Ái tình lãng mạn
 • Chương 19 - Tình bạn chân chính
 • Chương 20 - Tình bạn tốt xấu khác nhau chỗ nào ?
 • Chương 21 - Lời dặn và phương pháp chữa tình bạn xấu
 • Chương 22 - Vài điều khuyên dặn thêm
 • Chương 23 - Các việc phạt xác bên ngoài
 • Chương 24 - Trò chuyện và cô tịch
 • Chương 25 - Cách ăn mặc
 • Chương 26 - Cách nói chuyện
 • Chương 27 - Lương chính trong lời nói, và tôn trọng người khác
 • Chương 28 - Đoán xét liều
 • Chương 29 - Nói hành
 • Chương 30 - Đôi điều căn dặn thêm về lời nói
 • Chương 31 - Về tiêu khiển, giải trí ; trước hết : những cái được phép và đáng khen
 • Chương 32 - Những trò chơi cấm
 • Chương 33 - Về khiêu vũ và các loại tiêu khiển được phép nhưng nguy hiểm
 • Chương 34 - Khi nào có thể vui chơi và khiêu vũ ?
 • Chương 35 - Phải trung tín trong việc lớn và nhỏ
 • Chương 36 - Phải có công bằng và hợp lý
 • Chương 37 - Về các ước muốn
 • Chương 38 - Lời khuyên các người kết bạn
 • Chương 39 - Đức liêm chính trong tình chăn gối
 • Chương 40 - Lời khuyên bảo các quả phụ
 • Chương 41 - Đôi lời với người đồng trinh

PHẦN THỨ TƯ

Các điều chỉ dẫn để chống lại các chước cám dỗ thông thường

 • Chương 01 - Không nên để tai nghe lời bình phẩm của người đời
 • Chương 02 - Phải có can đảm
 • Chương 03 - Về chước cám dỗ : cảm thấy và ưng theo là hai điều khác nhau
 • Chương 04 - Hai gương mẫu đẹp về điểm trên
 • Chương 05 - Để khích lệ hồn trong cơn cám dỗ
 • Chương 06 - Khi nào cám dỗ và khoái cảm trở thành tội ?
 • Chương 07 - Phương thế chống trả cơn cám dỗ nặng nề
 • Chương 08 - Phải chống trả các cám dỗ lặt vặt
 • Chương 09 - Làm thế nào chống các cám dỗ lặt vặt
 • Chương 10 - Làm sao lòng kiên cố trước cám dỗ ?
 • Chương 11 - Sự lo âu
 • Chương 12 - Sự buồn bã
 • Chương 13 - Cách cư xử khi được yên ủi thiêng liêng và cảm giác
 • Chương 14 - Tình trạng khô khan, lạt lẽo thiêng liêng
 • Chương 15 - Đôi gương sáng và đôi điều thêm cho vấn đề trên

PHẦN THỨ NĂM

Các lời chỉ dẫn để canh tâm và duy trì linh hồn trong đời đạo đức.

 • Chương 01 - Mỗi năm phải lặp lại các điều quyết định nhờ những việc làm sau đây
 • Chương 02 - Suy về hồng ân Chúa ban cho ta, khi kêu gọi ta phụng sự Ngài, chiếu theo bản tuyên ngôn trên kia
 • Chương 03 - Xét mình về tiến bộ trong đời thánh đức
 • Chương 04 - Xét mình về cách ăn nói ở đối với Chúa
 • Chương 05 - Tự vấn về bổn phận đối với chính mình
 • Chương 06 - Xét cách cử xử với đồng loại
 • Chương 07 - Xét minh về các tâm tình của linh hồn
 • Chương 08 - Tâm tình cảm mến phải có sau khi xét mình
 • Chương 09 - Vài suy niệm giúp dốc lòng lại
 • Chương 10 - Suy niệm thứ nhất : Giá trị cao quý của linh hồn
 • Chương 11 - Suy niệm thứ hai : Cao trọng của nhân đức
 • Chương 12 - Suy niệm thứ ba : Gương các thánh
 • Chương 13 - Suy niệm thứ tư : Tình yêu Chúa Giêsu đối với ta
 • Chương 14 - Suy niệm thứ năm : Tình yêu muôn thuở Thiên Chúa đối với ta
 • Chương 15 - Các tâm tình cảm mến chung cho các điều suy niệm trên và kết thúc việc đạo đức này
 • Chương 16 - Những tâm tình còn giữ lại sau việc đạo đức trên
 • Chương 17 - Đáp hai vấn nạn về cuốn sách nhỏ này
 • Chương 18 - Ba lời khuyên dặn chính yêu cuối cùng cho cuốn sách này
 • Phụ trương 1 - Cách lần hạt sốt sắng để tôn sùng Đức Trinh Nữ Maira
 • Phụ trương 2 - Cách nguyện ngắm dễ dàng (Theo phương pháp thánh Anphongsô)

--- o0o ---