Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 11

BÀI NGẮM 3 :  CÁC ƠN HUỆ CỦA THIÊN CHÚA

Chuẩn bị :

  • Con hãy đặt mình trước mặt Thiên Chúa.
  • Con hãy xin Ngài soi sáng lòng trí con.

Suy niệm :

1) Con hãy suy đến bao ơn phần xác Chúa đã ban : nào thân xác, những phương tiện để nuôi dưỡng nó, nào sức khỏe, những niềm vui vẻ thảnh thơi cho thân xác, những bạn hữu, những trợ giúp … Nhưng suy như thế là để so với bao người khác khá giả hơn con, song không được những ân huệ ấy. Người thì bị tàn tật hay không có sức khỏe, người thì sống chìm ngập trong các tủi nhục, khinh chê và ố danh, kẻ khác lại gặp cảnh nghèo túng. Còn con, Thiên Chúa không muốn để con khốn nạn đến thế.

2) Hãy suy đến các ân huệ tinh thần. Trên đời, biết bao kẻ ngớ ngẩn, điên khùng mất trí. Còn con, sao không trong số các kẻ ấy ? Thiên Chúa đã biệt đãi con. Biết bao kẻ đã lớn lên trong thô kệch, trong dốt nát ngu muội. Còn con, Chúa Quan Phòng đã để con được nuôi nấng trong cảnh thanh lịch và xứng vị con người.

3) Hãy suy đến ơn thiêng liêng. Philôtê ! con là con Hội Thánh Chúa đã dạy con biết Ngài ngay hồi thơ ấu. Bao lần Ngài đã ban bí tích cho con ? Bao lần đã thúc giục soi sáng trong lòng và răn trách để con sửa mình ? Bao lần đã tha thứ tội con và cứu con thoát các dịp hư mất mà con mắc phải ? Còn các năm qua, phải chăng là thời gian tiện lợi cho hồn con tiến tới hoàn thiện ? Con hãy xem kỹ lại từng điểm, con sẽ thấy Thiên Chúa đối xử với con hiền từ và đáng mến biết bao.

Tâm tình cảm mến và dốc lòng.

1) Con hãy khâm phục lòng nhân hậu Chúa : Ôi ! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao ! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ ! Hỡi hồn tôi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta.

2) Con hãy kinh ngạc vì tính vô ơn của con : Nhưng lạy Chúa, con là gì mà Chúa nhớ đến con. Con bất xứng biết chừng nào ! Thảy thảy, con đã chà đạp các ơn huệ Chúa, đã khinh mạn các ơn Chúa bởi lạm dụng và khinh rể đức nhân hậu Chúa. Tình đen bạc của con sâu thẳm vô cùng đối với ơn huệ và phúc lành mênh mông không bến bờ của Chúa.

3) Con hãy giục lòng biết ơn. Thôi, hỡi hồn tôi, đừng còn bất trung, bội ơn bạc nghĩa với Đấng Đại ân nhân ấy nữa. Sao hồn tôi từ đây lại không suy phục Chúa, Đáng đã làm bao lạ lùng nơi tôi và ban bao ơn cho tôi ?

4) Hỡi Philôtê, vậy con hãy khu trừ khỏi thân xác con khoái lạc này… nọ… Hãy dùng nó phụng sự Thiên Chúa là Đấng đã làm bao ơn lành cho nó. Hãy đem hết tâm hồn học biết Chúa nhờ những việc dành riêng về nó. Con hãy cẩn thận dùng các phương thế Hội Thánh ban để cứu con và giúp con yêu mến Chúa. Nhất định tôi sẽ trung thành nguyện ngắm và lãnh Bí tích, tôi sẽ nghe Lời Chúa, sẽ thi hành các điều Chúa soi sáng và khuyên nhủ.

Kết luận :

1) Con hãy cám ơn Chúa đã ban cho con được hiểu biết bổn phận con hiện thời ; và các ơn huệ đã lãnh được từ trước.

2) Hãy dâng Ngài lòng con với tất cả các quyết định.

3) Hãy xin Ngài ban sức cho con biết thi hành trung tín, nhờ công nghiệp sự chết của Con Ngài. Hãy xin Đức Mẹ và các Thánh bầu cử cho. Đọc kinh Lạy Cha. v.v…

Con hãy làm bó hoa thiêng liêng.

--- o0o ---