Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 07

PHẦN KẾT LUẬN ; VÀ BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

Cuối cùng, phải kết thúc nguyện ngắm bằng ba việc, mà ta phải làm với tất cả lòng khiêm nhường. Việc nhất : tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa về các tâm tình và dốc lòng Ngài ban cho ta, tạ ơn lòng từ bi nhân hậu Ngài mà ta nhận thấy biểu lộ trong mầu nhiệm vừa suy. Việc hai : dâng hiến. Dâng lên Ngài chính đức từ bi nhân hậu của Ngài, cái chết, máu và nhân đức của Con Ngài, đồng thời cũng dâng cả các tâm tình và dốc lòng của ta. Việc thứ ba : khẩn cầu. Khẩn khoản nài xin Thiên Chúa thông ban cho ta các ơn sủng và nhân đức của Con Ngài, và chúc lành cho các tâm tình và quyết định ta ngõ hầu ta trung thành đem ra thực hành. Rồi ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các đấng Chăn chiên, cha mẹ, bà con, bạn hữu và những người khác nữa… nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh. Sau hết, xin nhắc lại : phải đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng là kinh cần thiết và chung của các tín hữu.

MỘT ĐIỂM CUỐI CÙNG

Thêm vào tất cả các điều ấy : phải hái một bó hoa thiêng liêng. Đi thăm vườn hoa đẹp, không bao giờ ra tay không, mà không cầm vài bông để thơm hương suốt cả ngày. Tâm trí ta cũng vậy, trong suy ngắm đã rảo trên mầu nhiệm thì cũng phải chọn lấy một hay hai điểm ta thích hơn cả hay có thể giúp ta tiến bộ hơn để trong ngày ta nhớ đến và thưởng thức hương thơm thiêng liêng. Ta làm việc này ngay lúc cuối buổi suy ngắm, lúc ở đó hay dảo bước một mình thời gian sau đó.

--- o0o ---