Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ bảy: Số 320

Ước gì người đang trong sự sầu khổ thiêng liêng hiểu rằng, để thử thách mình, Thiên Chúa đã để họ thế nào cho những quyền năng tự nhiên của họ, để họ chống trả, như là tự chính mình họ, những xáo trộn khác nhau và những cám dỗ của kẻ thù; bởi vì họ có thể làm được chuyện đó với sự trợ giúp của Chúa luôn ở với họ, dù rằng họ không cảm thấy điều đó, bởi vì Thiên Chúa đã lấy ra khỏi họ cái nhiệt tình có thể cảm nhận được này, tình yêu nồng nhiệt này, hồng ân quyền năng này, chỉ để lại cho họ một ân sủng bình thường, nhưng vừa đủ cho sự cứu rỗi muôn đời. 
 

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Septième règle, N° 320

Que celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur, pour l’éprouver, le laisse à ses puissances naturelles, afin qu’il résiste, comme de lui-même, aux diverses agitations et tentations de l’ennemi ; car il le peut avec le secours divin qui lui reste toujours, quoiqu’il ne le sente pas, parce que le Seigneur lui a soustrait cette ferveur sensible, cet amour ardent, cette grâce puissante, ne lui laissant que la grâce ordinaire, mais suffisante pour le salut éternel.