Thánh Thần

         Hãy Tôn Sùng Chúa Thánh Thần

Tại Mễ Du Đức Mẹ đã nhiều lần nói về Chúa Thánh Thần, và thúc đẩy chúng ta cầu xin Ngài. Quả thật phải đau buồn mà thú nhận rằng: đa số tín hữu Công giáo không hề biết đến Chúa Thánh Thần, không bao giờ cầu xin với Ngài. Đúng như có người nhận định: “Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa bị bỏ quên !” Mà chính đó là điều khốn đốn cho chúng ta. Vì Ngài là sự sống và quyền năng Thiên Chúa, không có Ngài làm sao chúng ta có thể sống và thắng các thế lực tăm tối và các chướng ngại vật trên con đường đến Thiên Chúa ? Vì Kinh Thánh đã dạy: “Nếu đã được Thần Khí ban cho sự sống, thì ta cũng hãy hướng theo Thần Khí mà tiến bước !”(Gl 5.25) – Bởi vậy, Đức Mẹ nhắn nhủ: “Điều quan trọng là phải cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài đến. Khi có Chúa Thánh Thần thì người ta sẽ có tất cả” (20-10-83)… “thì mọi sự chung quanh các con sẽ thay đổi hết”. Chẳng phải Hội Thánh vẫn cầu khẩn Ngài như là “Đấng đến canh tân mặt địa cầu” sao?


Ngày 4-7-83, Mẹ Maria nói: Các con hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con một cách sâu xa”Thật ra Mẹ chỉ nhắc lại cho ta lời Kinh Thánh: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa” (Rm 8.14); “Khi nào Ngài đến, vì là Thần Khí sự thật, Ngài sẽ dẫn đưa anh em vào tất cả sự thật” (Ga 6.12-13) … “Ngài sẽ dạy anh emmọi sự, và sẽ nhắc cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14.26). 

“Mẹ sẽ cầu xin Chúa Thánh Thần và cả các con nữa, cũng hãy cầu xin Ngài” (2-8-83) 

Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1985, trong lần hiện ra, Mẹ dặn dò: “Hãy mở tâm hồn các con ra cho Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong ngày này Ngài đang hoạt động trong các con. Hãy dâng hiến đời sống các con cho Chúa Giêsu để Ngài tự do hành động nơi con tim mỗi người các con”. 

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
trích trong www.memaria.org