Chinh Phục Tự Do Nội Tại

Chinh Phục Tự Do Nội Tại

Tác giả Anselm Grün


Mục Lục

Dẫn nhập

 • Tự do nội tại của con người
 • Bài viết kích động của thánh Jean Chrysostome
 • Con đường thần bí, con đường tự do
 • Tâm lý chuyển bản vị và con đường thần bí

Phần I:

Không ai bị người khác làm thương tổn mình bằng chính mình làm thương tổn mình.

 1. Épictète, triết gia phái khắc kỷ
 2. Con đường tiến đến tự do nội tại
 3. Thái độ đối với Thiên Chúa
 4. Con người là chứng nhân của Thiên Chúa
 5. Épictète và khoa tâm lý chuyển bản vị
 6. Épictète và lý thuyết về giao tiếp
 7. Các biên giới của tự do và lương tâm
 8. Tự do và đam mê cho con người
 9. Bài viết của thánh Jean Chrysostome
 10. Đức tin, con đường của tự do
 11. Tự làm khổ mình
 12. Các nhân vật tự do trong Thánh Kinh
 13. Các người trẻ trong lò lửa
 14. Ông Giuse ở Ai Cập
 15. Ông Gióp
 16. Căn nhà xây trên đá

Phần II:

 1. Các hình ảnh về tự do trong Thánh Kinh
 2. Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện?
 3. Giải thoát khỏi các phức hệ của quá khứ
 4. Sống chừng mực, công chính và bình an
 5. Thư gởi ông Ti-mô-thê và con đường thần bí
 6. Sự xuất hiện của ân sủng
 7. Chừng mực
 8. Công chính
 9. Sùng kính
 10. Thông dự vào thiên tính
 11. Các dạng thức diễn tả thiên tính trong con người chúng ta
 12. Dồi dào và sinh động
 13. Tự làm thương tổn và kết hiệp với Chúa

Kết luận:

 • Trưởng thành cá nhân qua những vết thương

--- o0o ---