BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Hạnh Thánh Gioan Vianney

Nguồn từ Trang web Người Tín Hữu


Mục Lục

Lời Tựa Của Tác Giả

PHẦN THỨ NHẤT:

Sơ Lược Tiểu Sử Thánh Gioan Vianney

 • Chương 01 - Từ thời thơ ấu cho đến khi làm linh mục của Gioan Vianney.
 • Chương 02 - Gioan chăn chiên
 • Chương 03 - Gioan được rước lễ lần đầu
 • Chương 04 - Gioan làm ruộng
 • Chương 05 - Vua Napoleon
 • Chương 06 - Gioan Vianney học Latinh
 • Chương 07 - Thời đi học
 • Chương 08 - Gioan Vianney phải đi lính
 • Chương 09 - Gioan Vianney trở về học Latinh
 • Chương 10 - Gioan Vianney học triết và thần học
 • Chương 11 - Gioan học thần học và chịu chức linh mục
 • Chương 12 - Cha Gioan Vianney về giúp xứ Ecully
 • Chương 13 - Cha Balley qua đời

PHẦN THỨ HAI:

Từ Khi Cha Gioan Nhận Xứ ARS

 • Chương 01 - Xứ Ars Biến Đổi

Những Cách Thế Cha Gioan Đã Dùng

 • Chương 02 - Cầu Nguyện và Thăm Viếng
 • Chương 03 - Lập Hội Đền Tạ và Hội Mai Khôi
 • Chương 04 - Sửa Nết Xấu Con Chiên
 • Chương 05 - Ăn Chay, Hãm Mình, Hành Xác
 • Chương 06 - Thương Người Nghèo và Hay Làm Phúc
 • Chương 07 - Những Phương Thế Để Con Chiên Bỏ Tính Khô Khan và Trở Nên Sốt Sắng, Đạo Đức Hơn
 • Chương 08 - Đi Giảng và Giải Tội Ở Các Xứ Lân Cận
 • Chương 09 - Lập Viện Cô Nhi
 • Chương 10 - Giao Viện Cô Nhi và Trường Học Cho Nhà Dòng Coi Sóc
 • Chương 11 - Những Khốn Khó Do Người Ta Gây Ra
 • Chương 12 - Những Sự Khốn Khó Xảy Ra Bởi Ma Quỷ
 • Chương 13 - Ma Quỷ Quấy Phá Cha Gioan
 • Chương 14 - Thiên Chúa Chữa Bệnh Cho Cha Gioan
 • Chương 15 - Cha Gioan Trốn Khỏi Xứ Hai Lần
 • Chương 16 - Cha Gioan Bỏ Xứ Lần Thứ Ba

PHẦN THỨ BA:

Dân Chúng Từ Khắp Nơi Kéo Đến Xưng Tội Với Cha Gioan Trong Những Năm 1826 - 1859

 • Chương 01 - Nguyên Do Tại Sao Mọi Người Tìm Đến Xưng Tội Cùng Cha Gioan
 • Chương 02 - Cách Dùng Thời Giờ của Cha Gioan Trong Những Năm Người Ta Kéo Đến Xứ Ars.
 • Chương 03 - Ơn Riêng Khuyên Bảo Người Có Tội Ăn Năn Trở Lại
 • Chương 04 - Cha Gioan Được Chúa Ban Cho Hai Ơn Đặc Biệt
 • Chương 05 - Giảng Giải Giáo Lý, Những Điều Cần Thiết Để Được Cứu Rỗi
 • Chương 06 - Cha Gioan Giảng Dạy Cho Người Lớn

PHẦN THỨ TƯ:

Cha Gioan Vianney Chữa Bệnh Phần Xác, Phần Hồn

 • Chương 01 - Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác
 • Chương 02 - Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn
 • Chương 03 - Ơn Yên Ủi và Lời Cầu Xin Mạnh Thế của Cha Gioan
 • Chương 04 - Cha Gioan Luôn Phải Buồn Sầu Lo Lắng

PHẦN THỨ NĂM:

Những Nhân Đức Cha Gioan Luyện Tập

 • Chương 01 - Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan
 • Chương 02 - Lòng Tin, Cậy, Mến của Cha Gioan
 • Chương 03 - Sự Quảng Đại của Cha Gioan
 • Chương 04 - Sự Khiêm Nhường và Khó Nghèo của Cha Gioan
 • Chương 05 - Sự Hãm Mình Phạt Xác, Nhịn Nhục Chịu Khó của Cha Gioan
 • Chương 06 - Ơn Biết Điều Bí Ẩn Nơi Tâm Hồn Người Ta
 • Chương 07 - Cha Gioan Qua Đời và Cuộc Phong Thánh Của Cha

--- o0o ---