Đức Mẹ

Tháng Mười Một là tháng để chúng ta kính nhớ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn đói khát nơi Luyện ngục, tôi xin gợi ý cho những ai đang rất nóng lòng muốn cầu nguyện đem niềm an ủi và trông cậy lớn lao đến cho người thân yêu quá cố của họ. Chắc chắn, ít nhiều gì chúng ta sẽ đưa những người bạn Tin Lành (Protestant) trở về với hai đề tài Đức Maria và Luyện Ngục đã gây tranh cãi với họ bấy lâu - và bây giờ chúng ta cùng đem họ vào tranh luận tiếp.

DucMePhaTanKeThuTheo Truyền Thống và Thánh Kinh của Hội Thánh thì Đức Maria có đặc quyền quản trị trên các tín hữu quá cố.  Bởi lẽ là kể từ khi Đức Nữ Vương được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và hiện tội thì không phải bị mang án chết nữa.   Các Thánh Tông đồ chép, "Tiền công của tội là sự chết," và Đức Nữ Vương của chúng ta không có tội. Theo truyền thống của Giáo Hội cho rằng Đức Nữ Vương đã khẩn khoản nài xin Chúa Kitô cho phép Thánh Mẫu cùng chết với Người để được trở nên đồng hình dạng với Người hơn. Lời khẩn cầu này được Chúa Kitô chấp nhận như ý Mẹ xin và ban cho Mẹ một đặc quyền cai quản trên các tín hữu đã qua đời.

 
 
Thánh Kinh nói về việc Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria có quyền cai quản trên những người đã khuất. Theo những câu sau đây là "Đức Bà yêu chuộng sự công minh":
 
Khi dạy dỗ Ta sẽ làm hết mọi giáo huấn rạng rỡ tựa hừng đông, và Ta sẽ tuyên huấn cho nó rọi thấu cõi xa xăm. Ta sẽ thấm nhập vào tất cả mọi bộ phận trên mặt đất, và Ta sẽ canh giữ hết mọi vật yên giấc, và Ta sẽ chiếu sáng trên hết thảy những ai trọn niềm tin cậy vào Thiên Chúa.(Ecclesiastius/Huấn Ca 24:44-45)
 
 
Thánh Phêrô Đamianô, Ildefonse, và Thánh phanxicô ở Rôma đảm bảo với chúng ta hầu hết các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục là vào ngày lễ trọng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15 tháng Tám) hằng năm.  Hơn nữa, Hội Thánh Công Giáo đặc biệt xác nhận vai trò của Mẹ và huấn dạy việc mặc áo Đức Bà Màu Nâu đã được Đức Maria ban truyền qua thánh Simon Stock.  Đức Maria dạy, hãy ghi danh việc mặc áo Đức Bà Màu Nâu cho kẻ chết cũng như sống, thì họ sẽ sớm được  giải thoát khỏi luyện ngục trong vòng chưa tới một tuần.
 
 
Thánh Bernardine (Bênađô) ở Siênna, là một nhà cải cách và thuyết pháp danh tiếng dạy rằng Đức Maria có "toàn quyền-plenipotentiary" đối với các linh hồn Luyện ngục.
 
 
Thánh Teresa thị kiến thấy các linh hồn luyện ngục  hứng nước giải khát mỗi khi Kinh Mai Khôi được nguyện cầu cho họ.
 
 
Thánh Alphonsus (AnPhongSô) Liguôri, Tiến Sĩ Hội Thánh, quả quyết rằng nguyện Kinh Mai Khôi là một phương thế tuyệt vời để giải cứu các linh hồn khỏi luyện ngục.
 
 
Thánh Piô bảo, khi nguyện Kinh Mai khôi cho ai đó thì xướng, "Nào chúng ta hãy bỏ trống Luyện ngục."
 
 
Như vậy, siêng năng biệt kính khẩn cầu cùng Đức Maria là mối giây nối kết các linh hồn đói khát. Nào chúng ta hãy cậy nhờ Thánh Mẫu dịu dàng không vướng bợn nhơ là đấng có "toàn quyền" trên các anh chị em của chúng ta đang phải chịu thanh luyện vì Thiên Đàng vĩnh phúc.
 
 
Dr. Taylor Marshall
 
Sóng biển