Đức Mẹ

Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi. Nhờ Đức Mẹ MARIA mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến với chúng ta và nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của THIÊN CHÚA CHA, một chương trình không hề thay đổi. Mỗi một ơn lành đều qua tay Đức Mẹ MARIA và nhờ Đức Mẹ MARIA mà chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát, an ủi và làm vui mừng...(Thánh Bênađô)

* * *

Cha Gabriele Amorth - dòng Thánh Phaolo - là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận thủ đô Roma. Chính Đức Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám Quản Roma đã ủy thác cho Cha nhiệm vụ này.

Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu Công Giáo có hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, Cha Gabriele Amorth đã cho xuất bản hai cuốn sách, ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của Cha, như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu Công Giáo. Một hiện tượng lạ lùng: cuốn sách đầu tiên xuất bản tháng 9 năm 1990 bán ”chạy như tôm tươi”. Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách in lại đến 8 lần! Rồi trong 2 năm 1991-1992 giáo phận Roma phải chỉ định thêm rất nhiều Linh Mục trừ quỷ.

Trong chương kết cuốn sách thứ hai: ”Những chuyện mới của một Linh Mục trừ quỷ”, xuất bản tháng 10 năm 1992, Cha Gabriele dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ MARIA đối với ma quỷ.

Sau khi lược qua các trình thuật Kinh Thánh mô tả Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA là kẻ thù và là người chiến thắng ma quỷ, đặc biệt nơi chương 3 của Sách Khởi Nguyên (Sáng Thế) và chương 12 của Sách Khải Huyền, Cha Gabriele ghi lại những lời quỷ dữ ca tụng quyền năng của Đức Mẹ MARIA. Cha viết:

Cha Faustino Negrini - Linh Mục bạn tôi - từng thi hành tác vụ trừ quỷ trong nhiều năm trời nơi đền thánh Stella thuộc giáo phận Brescia (Bắc Ý) trong một buổi trừ quỷ đã hỏi ma quỷ: ”Tại sao mi hãi hùng kinh khiếp mỗi khi ta kêu tên Đức Trinh Nữ MARIA?” Tên quỷ trả lời, qua miệng của người bị quỷ ám: ”Bởi vì Đức Mẹ MARIA là Thụ Tạo khiêm tốn nhất trong mọi loài thụ tạo, còn tôi là tên kiêu căng nhất; Đức Mẹ là Người tuân phục nhất, còn tôi là tên phản động nhất chống lại THIÊN CHÚA; Đức Mẹ là Đấng Trinh Khiết Vẹn Tuyền nhất, còn tôi là tên bẩn thỉu nhất...”

Nhớ lại lời kể của Linh Mục bạn nên hồi năm 1991 trong một vụ trừ quỷ tôi nhắc lại ba điều ma quỷ bị bó buộc xưng thú rồi ra lệnh cho tên quỷ:
- Đức Trinh Nữ MARIA được ca tụng bởi ba nhân đức. Bây giờ mi phải nói cho ta biết nhân đức thứ tư, nhân đức mà mi rất sợ hãi.

Tên quỷ trả lời ngay, ngoài mức chờ đợi của tôi:
- Đức Trinh Nữ MARIA là Thụ Tạo duy nhất có thể chiến thắng tôi hoàn toàn, bởi vì Đức Trinh Nữ không hề dính chút bợn nhơ của tội lỗi!

Nếu chính ma quỷ nói như thế về Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, thì chúng tôi, những Linh Mục trừ quỷ, phải nói thế nào về Đức Mẹ MARIA???

Hơn ai hết, chúng tôi là những người có thể nói là cảm nghiệm một cách cụ thể quyền năng của Đức Mẹ MARIA. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA đúng thật là Đấng Trung Gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là Người luôn luôn cầu khẩn được Thiên Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ.

Mỗi khi bắt đầu nghi thức trừ quỷ, nếu nạn nhân là người bị quỷ ám thật sự, thì tức khắc người ta nghe tên quỷ chửi bới và tìm cách trốn tránh:
- Tôi ở đây thật tốt; tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này; Ngươi chỉ là một tên yếu đuối; Ngươi không chống nổi ta đâu, chỉ mất thời giờ thôi!

Thế nhưng từ từ sau đó, khi nhắc đến tên Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA thì tên quỷ đổi giọng ngay. Hắn ta nói:
- Chính Bà Ấy muốn tôi ra khỏi đây; tôi không thể nào chống lại Bà Ấy; nói với Bà Ấy là đừng cầu khẩn cho người này; Bà Ấy yêu thương người này quá đỗi; như thế thì tôi không còn làm ăn gì được nữa!

Rất nhiều lần, trong các buổi trừ quỷ, ngay từ đầu tôi cảm nhận được sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, vì tên quỷ rên rỉ ỉ ôi:
- Tôi ở đây yên hàn như vậy mà Bà Ấy gửi ông đến; tôi biết tại sao ông đến đây, vì chính Bà Ấy muốn như vậy; nếu Bà Ấy không can thiệp, thì có lẽ ông và tôi chẳng bao giờ gặp nhau và ông cũng chẳng làm gì được tôi!

Thánh Bênađô trong bài giảng nổi tiếng về vai trò trung gian của Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA đã nói:
- Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi.

Câu nói này tôi học biết từ niên thiếu, nhưng giờ đây, trải qua cuộc đời Linh Mục và nhất là, trải qua kinh nghiệm trừ quỷ, tôi càng hiểu và cảm nghiệm sâu xa câu nói của thánh Bênađô, và đến lượt tôi, tôi cũng tuyên xưng với trọn xác tín của mình rằng:

- Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi. Nhờ Đức Mẹ MARIA mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến với chúng ta và nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của THIÊN CHÚA CHA, một chương trình không hề thay đổi. Mỗi một ơn lành đều qua tay Đức Mẹ MARIA và nhờ Đức Mẹ MARIA mà chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát, an ủi và làm vui mừng...

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:

”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính”

(Khải Huyền 12, 1-10).

(Gabriele Amorth, ”NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA”, Edizioni Dehoniane Roma, 10/1992, trang 213-222)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt