Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng nhân trong gia đình các con để hòa bình sẽ trở thành kho tàng cao quí trên cái thế giới không có bình an này.  Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và cũng là mẹ của các con.   Mẹ mong muốn dẫn dắt các con trên đường hòa bình là con đường tới từ Thiên Chúa.  Bởi vậy hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.” 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA NGÀY 02-04-09

“Các con thân mến!  Tình yêu Thiên Chúa ở trong lời của Mẹ.  Hỡi các con, đó là tình yêu mong muốn các con trở về với công chính và sự thật.  Đó là tình yêu mong muốn cứu thoát các con qua điều ảo tưởng.  Hỡi các con! Còn các con thì sao?  Trái tim các con vẫn còn khép kín; trái tim các con chai đá và không muốn đáp lại những lời kêu gọi của Mẹ.  Trái tim các con không chân tình  Với một tình yêu từ mẫu, Mẹ đang cầu nguyện cho các con, bởi vì Mẹ ước ao cho tất cả các con được phục sinh trong Con của Mẹ.  Cám ơn các con! 
 
Thuận Hà - nguồn tài liệu Mễdu