Đức Mẹ

 “Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện.  Ước gì lời cầu nguyện của các con như hạt giống mà các con sẽ gieo trong lòng Mẹ, Mẹ sẽ trao cho Chúa Giêsu là Con của Mẹ, cho sự cứu rỗi linh hồn các con.  Hỡi các con nhỏ!  Mẹ mong muốn mỗi người các con hãy yêu đời sống vĩnh cửu vì đó là tương lai của các con, và ước gì tất cả những vật chất thế gian là nguồn trợ giúp cho các con tới gần Chúa hơn là Đấng Tạo Dựng.  Mẹ ở với các con thời gian dài như vậy bởi vì các con đi trong con đường lầm lạc.  Hỡi các con nhỏ!  Chỉ có sự giúp đỡ của Mẹ, các con mới mở mắt các con ra được.   Có nhiểu người sống những sứ điệp của Mẹ, đã nhận thức được rằng đó là con đường thánh thiện hướng về cuộc sống vĩnh hằng.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO THỊ NHÂN MIRJANA 
NGÀY 02 THÁNG 02, 2009 
 
“Các con thân mến!  Với trái tim từ mẫu, bữa nay Mẹ muốn nhắc nhở cho các con hầu lôi kéo sự chú tâm của các con đối với tình yêu vô bờ bến và lòng nhẫn nại của Thiên Chúa xuất phát từ tình yêu đó.  Thiên Chúa Cha gửi Mẹ đến với các con và Ngài đang chờ đợi các con.  Ngài đang chờ đợi các con mở lòng ra để sẵn sàng cho việc làm của Ngài.  Ngài chờ đợi trái tim các con được hợp nhất trong tình yêu của người Kitô Hữu và lòng nhân từ trong Thần Khí Con của Mẹ.   Đừng để mất thời gian, hỡi các con, bởi vì các con không là chủ của thời gian.  Cám ơn các con.” 
 
Thuận Hà – Med.org