Đức Mẹ

    Sau đây là sứ điệp của Đức Mẹ ban cho Jelena vasilj, một thụ khải bên Mễdu đã nghe được tiếng nói bên trong cho nhóm cầu nguyện: 
 
    “Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống sẽ tuôn tràn từ trái tim các con. Nếu các con cầu nguyện với sức mạnh, nếu các con cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được ân sủng từ nguồn sống này, và nhóm cầu nguyện của các con sẽ được mạnh mẽ.” (LJM 24-10-83) 
 
    Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ của Ngài trong đoạn Kinh Thánh này: 
 
    “Thầy bảo thật anh em ; nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18, 19-20) 
 
    SUY NIỆM: Ở Mễdu, Đức Mẹ đã nêu lên một phương thức để khuyến khích nhóm cầu nguyện, và họ đã gầy dựng được hai nhóm – nhóm thứ nhất được dẫn dắt bởi Ivan và Marija, nhóm thứ hai được dẫn dắt bởi hai thụ khải Jelena và Mirjana. 
 
    Quan tâm về những nhóm cầu nguyện, Ivan đã nói: “Đức Mẹ mong muốn có những nhóm cầu nguyện khắp nơi trên thế giới. Vì qua lời cầu nguyện chúng ta sẽ biết Chúa và như vậy quyền năng sẽ mạnh hơn trong nhóm cầu nguyện.” 
 
    Liên quan tới việc thiết lập các nhóm cầu nguyện, Ivan nhấn mạnh về sự quan trọng của người lãnh đạo là phải có tinh thần dâng hiến và phải là người đáng tin cậy. “Cũng vậy,” anh nói, “nhóm cầu nguyện phải có một mục tiêu chắc chắn để các thành viên có lý do gặp gỡ cầu nguyện, và ăn chay.” Mục tiêu của nhóm cầu nguyện của anh là giúp Đức Mẹ đạt được thành quả trong kế hoạch của Thiên Chúa, có nghĩa là không gì ngoài sự hoán cải thế giới. Anh nói: “Chúng tôi làm điểu này bằng cách sống những sứ điệp của Mẹ, và khuyến khích kẻ khác sống sứ điệp của Người.” 
 
    THỰC HÀNH: Bạn có quan tâm đến việc gia nhập nhóm cầu nguyện trong khu vực của bạn chưa, hay bắt đầu lập một nhóm nếu nơi bạn chưa có nhóm nào? Bạn có thể tưởng tượng đến những chúc lành dàn hàng chờ bạn tới từ Đức Maria khi bạn làm vậy không? 
 
    LM Richard Beyer - Medjugorje Day By Day 
    Thuận Hà