Đức Mẹ

Medjugorje Day by Day

Trong ngày lễ này, 
Đức Mẹ mong mỏi dâng chúng ta lên cho Chúa: 
 
"Các con thân mến, hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con bỏ mình hoàn toàn cho Mẹ. Chỉ có cách đó, Mẹ mới có thể dâng mỗi người các con cho Chúa. Các con thân mến, các con biết Mẹ yêu thương các con vô bờ bến, Mẹ mong muốn mỗi người các con thuộc trọn về Mẹ. Nhưng Thiên Chúa ban tự do cho mỗi người các con, tự do đó Mẹ luôn tôn trọng và do đó Mẹ hạ mình nhượng bộ.được nhận biết, nhưng nếu các con không cầu nguyện, các con sẽ không thể nhận biết được tình yêu của Mẹ, hay kế hoạch của Chúa ban cho giáo xứ này và cho mỗi người các con.để Satan không thể cám dỗ được các con với sự tự hào và sức mạnh của sự lừa bịp của hắn. Mẹ ở với các con và mong muốn các con tin tưởng rằng Mẹ yêu thương các con." (25-11-87) 
  
Câu chuyện dâng Chúa trong đền thánh của Thánh Luca: 
 
"Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem, có một người tên là Simêon, ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là ánh sáng soi đường cho dâng ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài." 
 
SUY NIỆM 
 
Như một bé thơ, Chúa Giêsu cũng bé nhỏ, cũng phải chịu thương đau khi Người được tiến dâng bởi 
 
Trong con 
 
THỰC HÀNH:

Để được Đức Maria dâng chúng ta lên Chúa, chúng ta hãy dâng bản thân, cuộc Đấng đã gửi ánh sáng thật đánh tan bóng tối và ban cho tất cả chúng ta ánh vinh quang của Ngài." Đây là ngày vui mừng, bởi vì Chúa đã được tiến dâng trong đền thánh, và Người cũng được dâng cho dân riêng của Người là Israel và dâng cho tất cả nhân loại chúng ta nữa. Con Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đức Maria và Thánh Giuse. Cũng trong con đường đó, chúng ta được gọi mời để mở tâm hồn và phải chịu ép xác bỏ mình thương đau để dâng chính chúng ta cho Chúa. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì là hư vô chóng qua giống như một đứa trẻ, để chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ chúng ta là Thiên Chúa, để được sự an bình trong Chúa.đường đó, Đức Mẹ nói: "Hãy quyết định bỏ mình để hoàn toàn thuộc về Mẹ….chỉ có con đường đó, Mẹ mới có thể dâng mỗi người các con cho Chúa."đời hoàn toàn cho Mẹ.: Bài giảng của Thánh Giám Mục Sophronisu, thế kỷ thứ bẩy nói rằng: "Hãy hân hoan với ông Simêon, vì Hài Nhi Giêsu trong cánh tay của ngài, chúng ta hãy dùng bài Thánh Ca Tạ ơn Chúa, là Cha của ánh sáng,

LM Richard Beyers 
Thuận Hà