Đức Mẹ

Mirjana nói:  Đức Mẹ rất buồn.  Mắt của Mẹ đầy lệ trong suốt thời gian hiện ra. 
 
“Các con thân mến!  Hôm nay, khi Mẹ nhìn vô trái tim các con, Trái Tim Mẹ đầy sự đau đớn và phải rùng mình.  Các con thân mến, hãy dừng lại một chút và nhìn vô trái tim của các con.  Con của Mẹ - có thật sự đứng hàng đầu trong trái tim của các con không?   Những điều răn của Người có thực sự là thước đo đời sống các con không?  Mẹ cảnh cáo các con lần nữa.  Không có đức tin thì không có sự gần gũi với Thiên Chúa.  Lời Chúa là ánh sáng của sự cứu rỗi và ánh sáng của sự hiểu biết chung.” 
 
Mirjana thêm:  “Tôi đau đớn van xin Mẹ đừng lìa bỏ chúng ta và đừng bỏ rơi chúng ta.  Đức Mẹ đau khổ mỉm cười trước lời thỉnh cầu của tôi và ra đi.  Lần này Đức Mẹ đã không nói hết cái sứ điệp của Mẹ với lời:  “Cám ơn các con”.  Đức Mẹ chúc lành cho tất cả chúng ta và làm phép tất cả những tượng ảnh chúng tôi đem đến. 
 
Thuận Hà – Medjugorje