Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 06 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 06- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 05 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 05- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 04 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 04- 2018

Read more ...

Tuần báo ghi lại vận may của hai người đàn ông cùng làm chủ một tiệm sản xuất kiếng tên là Mc. Gardner 33 tuổi và Paul Madison 41 tuổi.  Trong cuộc xổ toàn quốc lần này, hai người đã trúng được 11 triệu bảng Anh.  Nhưng tai họa cũng bắt đầu từ đó. 

Read more ...

Tuổi trẻ nhiều khi làm sai mà không biết! Dù không biết nhưng cái quả của sự việc và cái hệ lụy của nó thì vẫn đeo đẳng với mình, làm mình cứ phải trăn trở suốt! Tâm sự để nhờ cô viết câu chuyện nầy,

Read more ...

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ giúp con đừng ngại bị xấu hổ, bị mỉa mai... thanh thản viết tỏ tường câu chuyện con được ơn, để ngợi ca Chúa Mẹ và cũng để phục vụ quý bạn đọc.

Read more ...

Chị bạn gọi tôi, sau mấy lời chào thăm thì thân thiết hỏi: 
- Có chứa mình không? Mình sẽ bay đến, ở chơi mấy hôm.

Read more ...

More Articles ...